Zakázky malého rozsahu v České republice

Předložená publikace analyzuje situaci v oblasti veřejných zakázek malého rozsahu v České republice. V první části se Jan Pavel věnuje problematice zakázek malého rozsahu z ekonomického hlediska.

Kromě jiného tato analýza na příkladech z jiných členských států EU ukazuje, že limity stanovené českým zákonem o veřejných zakázkách jsou extrémně vysoké. Ve druhé části publikace se Radek Jurčík zabývá problematikou zakázek malého rozsahu z právního hlediska. Tato studie objasňuje některé pojmy, vysvětluje právní rámec zakázek malého rozsahu (včetně použití správního řádu a výkladu ev ropského práva) a doporučuje vhodný postup pro zadávání zakázek malého rozsahu, včetně obsahu příslušných metodik, jež mohou být inspirací pro řadu zadavatelů. Publikace je dále doplněna výkladovým slovníčkem, který vysvětluje vybrané základní pojmy z oblasti veřejných zakázek a jejich zadávání.  • Rok vydání: 2011
Stáhnout publikaci

Publikace

Projekty

Bojujte proti korupci s námi.