Analýza korupčních rizik při pronájmu pražských městských bytů

Praha je domovem pro více než 1,2 milionu obyvatel, kteří obývají více než 627 tisíc bytů. Více než 30 tisíc těchto bytů je ve vlastnictví města samotného, a to s nimi disponuje na základě politického uvážení. 

Městské byty jsou nezanedbatelným nástrojem zajišťujícím bydlení těm, kteří by na něj jinak jen obtížně dosáhli. Jeho finanční výhodnost však znamená, že snaha jej zneužít je pro mnohé lákavá, jak ukazují některé kauzy z minulých let. Je tak nanejvýše potřebné, aby byl systém přidělování městských bytů nastaven otevřeně a korupčně odolně. 

Cílem této analýzy bylo identifikovat korupční rizika při pronájmu pražských městských bytů a navrhnout jejich řešení. Text pracuje s konkrétními právními předpisy platnými v době realizace na území Hlavního města Prahy, avšak nevyhýbá se ani některým obecným otázkám souvisejícím s popisovanou problematikou. 

Tato publikace vznikla v rámci projektu Právní poradna a korupční rizika ve veřejných institucích, který je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.


Stáhnout publikaci

Publikace

Projekty

Bojujte proti korupci s námi.