Vliv počtu nabízejících na cenu stavebních zakázek v oblasti dopravní infrastruktury 2004-2007

Východiskem této analýzy byly údaje o 62 veřejných zakázkách na realizaci staveb objektů dopravní infrastruktury, přičemž údaje byly získány z Informačního systému veřejných zakázek

Analyzované zakázky byly zadány v období červen 2004 – listopad 2007 a kritériem pro jejich výběr byla hodnota předpokládané ceny přesahující 165 mil. Kč bez daně z přidané hodnoty.  • Rok vydání: 2011
Stáhnout publikaci

Publikace

Projekty

Bojujte proti korupci s námi.