Naše projekty

Jana Stehnová

vedoucí projektového týmu

jana.stehnova@transparency.cz

Jana vystudovala obor Mezinárodní politika a diplomacie na Vysoké škole ekonomické s vedlejší specializací Lobbing a rozhodovací procesy. V rámci magisterského studia absolvovala studijní pobyt na Institutu politických studií Johana Skytte na Tartuské Univerzitě.

Do neziskového sektoru se přesunula po více než šestileté praxi v soukromé sféře, kde se věnovala především organizaci společenských a vzdělávacích akcí. Mluví anglicky a francouzsky. V TI pracuje jako projektová koordinátorka od konce roku 2018.

Autor těchto publikací

Bojujte proti korupci s námi.