Rozšiřování transparentnosti do financování politických stran v Kosovu

Publikováno 20. 05. 2021

Proč se věnujeme tomuto projektu

Rok 2021 je již pátým rokem naší intenzivní práce v Kosovu. Náš dvouletý projekt pro roky 2021 a 2022 je nadále spojen s tématem politických financí. Kosovská demokracie je stále mladá a hledá svou politickou integritu, stabilitu a dosažení politických standardů Evropské unie. Podporujeme partnerskou kosovskou organizaci KDI/Transparency Kosovo a naším dlouhodobým cílem je zvýšit transparentnost politických financí právě jako prvku politické integrity v Kosovu.

Co konkrétně děláme

V aktuálním projektu se zaměřujeme především na advokační činnost za kvalitnější legislativní rámec týkající se kontroly a transparentnosti politických financí v Kosovu. S tím souvisí osvětová činnost (kampaň) zvyšující povědomí o transparentnosti a kontrole financování politických stran jako prvku demokraticko-politické integrity cílené na tamní politické strany a veřejnost.

I nadále pracujeme na přenosu zkušeností v rámci spolupráce mezi občanským a státním dohledem nad financováním politických subjektů a předvolebních kampaní, s čímž má česká pobočka Transparency jedinečnou zkušenost skrze své monitoringy předvolebních kampaní v ČR a spoluprací s ÚDHPSH.

Jaké máme výsledky

Donoři

Období realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022

Projekt je realizován z prostředků Ministerstva zahraničních věcí v rámci programu Transition Promotion.

Bojujte proti korupci s námi.