Rozšiřování transparentnosti do financování politických stran v Kosovu

Publikováno 20. 05. 2021

Proč se věnujeme tomuto projektu

Rok 2021 je již pátým rokem naší intenzivní práce v Kosovu. Náš dvouletý projekt pro roky 2021 a 2022 je nadále spojen s tématem politických financí. Kosovská demokracie je stále mladá a hledá svou politickou integritu, stabilitu a dosažení politických standardů Evropské unie. Podporujeme partnerskou kosovskou organizaci KDI/Transparency Kosovo a naším dlouhodobým cílem je zvýšit transparentnost politických financí právě jako prvku politické integrity v Kosovu.

Co konkrétně děláme

V aktuálním projektu se zaměřujeme především na advokační činnost za kvalitnější legislativní rámec týkající se kontroly a transparentnosti politických financí v Kosovu. S tím souvisí osvětová činnost (kampaň) zvyšující povědomí o transparentnosti a kontrole financování politických stran jako prvku demokraticko-politické integrity cílené na tamní politické strany a veřejnost.

I nadále pracujeme na přenosu zkušeností v rámci spolupráce mezi občanským a státním dohledem nad financováním politických subjektů a předvolebních kampaní, s čímž má česká pobočka Transparency jedinečnou zkušenost skrze své monitoringy předvolebních kampaní v ČR a spoluprací s ÚDHPSH.

Jaké máme výsledky

Naše aktivity v roce 2021

Největší událostí první části roku byly kosovské předčasné parlamentní volby. Nezůstali jsme stranou a přidali novou aktivitu do projektu, neboť náš partner KDI za naší metodické podpory monitoroval předvolební kampaně. Stranám byl zaslán dotazník, na který se nám bohužel nedostalo dostatek odpovědí. To ukazuje, že je v Kosovu stále nutné se o transparentnost a kontrolu financování politiky zasazovat.

Jaro v Kosovu bylo trochu hluchým obdobím, neboť se sestavovala nová vláda, poté přišel velký problém s novou vlnou koronaviru, nedostatku očkovacích vakcín atd. Po dlouhou dobu nebyla vláda schopna zveřejnit svůj legislativní plán. Když tak učinila, novelizace zákona o financování politických stran zde neměla stanovené datum, nebyla prioritní. KDI začalo s kanceláří premiéra vyjednávat. Výsledkem bylo přizvání zástupců občanského sektoru do pracovní skupiny nad novelou. I proto svolal náš kolega z KDI Florent Spahija schůzku zástupců nevládních organizací, aby debatovali o možnostech společného postupu.

V našem projektu také klademe velký důraz na osvětu a přenos zkušeností z ČR. V červnu se nám tak podařilo domluvit počátek spolupráce mezi TI ČR, ÚDHPSH, KDI a kosovskými úřady – Centrální volební komisí (CEC) a jejího Úřadu pro registraci a certifikaci politických stran (OPERC). V tomto složení se 23. června konal online kulatý stůl, kde byla vytyčena témata a oblasti možného přenosu zkušeností a vzájemného obohacování. Na tento začátek spolupráce jsme pak navázali při naší pracovní cestě do Prištiny.

Druhou velkou událostí roku 2021 v Kosovu byly regionální volby, které pohltily veškeré politické soustředění přes skoro celý podzim (vedle pandemie COVID-19). Předvolební kampaň jsme opět monitorovali. Výsledky byly dost odlišné od těch zimních. Kandidáti, jelikož se jednalo o jednotlivce a ne strany, projevovali větší zájem o transparentnost, neboť věřili, že jim to ve volbách pomůže.

Po dvou dlouhých letech se nám v listopadu podařilo uskutečnit pracovní cestu do Prištiny, která se tak stala pracovním vrcholem letošního projektu. Opět se nám potvrdilo, že fyzická jednání a setkání při povaze naší práce nic nenahradí. V Prištině jsme odškolili ve spolupráci s ÚDHPSH seminář pro zástupce kosovských úřadů OPERC a CEC. Uspořádali jsme kulatý stůl se zástupci Výboru pro rozpočet a Výboru pro dohled nad financováním politických stran Sněmovny Kosova. A v neposlední řadě jsme sezvali konferenci pro novináře, politické zástupce, členy Úřadů a kosovských nevládních organizací k výsledkům monitoringu kampaní v Kosovu 2021.

Naše aktivity v roce 2022

Ve spolupráci s KDI jsme oslovili pracovní skupinu kosovského parlamentu k novele zákona o financování politických stran. V pracovní skupině k novému zákonu jsou zastoupeny čtyři nejsilnější kosovské parlamentní strany – Vetëvendosje, Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK), Partia Demokratike e Kosovës (PDK) a Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK). Každá ze stran nominovala jednoho zástupce pro studijní cestu do Prahy a 25. dubna pak přiletěla politická delegace ve složení Armend Muja (VV), bývalý premiér Avdullah Hoti (LDK), Mergim Lushtaku (PDK) a Pal Lekaj (AAK), za doprovodu ředitele KDI Ismeta Kryeziu a analytika KDI Eugena Cakolli.

Za účelem předání české zkušenosti a standardů EU jsme pro členy kosovské pracovní skupiny připravil tým TI ČR bohatou třídenní agendu. U kulatého stolu zástupci KDI, TI ČR a Rekonstrukce státu měli možnost problematiku probrat se zástupci občanské společnosti.

V rámci programu proběhla také schůzka se zástupcem českého Parlamentu. Poslanec současné vládní koalice Vladimír Balaš (STAN) aktuálně připravuje novelu českého volebního zákona, proto si poslanci mohli předat jedinečné poznatky a pohledy týkající se příprav legislativy.

Schůzka kosovské delegace, zástupců TI ČR a KDI s poslancem Vladimírem Balašem (STAN) | zdroj: TI

Při příležitosti návštěvy kosovských politiků v Praze s nimi TI ČR uspořádala veřejnou debatu o politické situaci v Kosovu. V neposlední řadě kosovská delegace učinila pár formálnějších návštěv – na Velvyslanectví Kosovské republiky v ČR nebo s Martinem Dvořákem, náměstkem Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Donoři

Období realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022

Projekt je realizován z prostředků Ministerstva zahraničních věcí v rámci programu Transition Promotion.

Bojujte proti korupci s námi.