Kosovo má po dlouhé době stabilní vládu, která plánuje novelizaci zákona o financování politických stran

Vydáno 03. 12. 2021

Po dvou pandemických letech se nám opět podařilo vycestovat do Kosova, kde Transparency International ČR (TI ČR) dlouhodobě spolupracuje s kolegyněmi a kolegy z Kosova Democratic Institute/Transparency Kosovo (KDI) na zprůhledňování financování politických stran a předvolebních kampaní.

Kulatý stůl, 23. listopadu 2021 | zdroj: TI ČR

Naše přeshraniční transformační spolupráce je samozřejmě velmi závislá na fyzické přítomnosti a aktivitách přímo v dané zemi. I když se nám velmi dobře podařilo neblahé situaci spojené s nemocí COVID-19 přizpůsobit a být ve spojení online na dálku, nic se v  tomto ohledu nevyrovná osobnímu působení.

Letos v listopadu se nám tak podařilo do Kosova vycestovat. Na místě čekal náš tým ve složení Václava Krejcara (manažer projektu) a Ondřeje Cakla (expert a metodik) velmi nabitý pracovní program.

Po našem pondělním příletu 21. listopadu do Prištiny jsme měli schůzku s vedoucím našeho českého Zastupitelského úřadu v Kosovu Pavlem Bílkem. Rozebrali jsme jak účel a agendu naší pracovní cesty, tak cíle a aktivity našeho projektu.

Velmi přínosný pro nás byl vhled pana Bílka do aktuální kosovské politické situace, výsledků regionálních voleb a očekávání do budoucna. Vážíme si podpory, které se nám od Zastupitelského úřadu ČR v Kosovu dlouhodobě dostává.

Kulatý stůl se zástupci výborů Parlamentu Kosovské republiky

V úterý jsme s KDI uspořádali kulatý stůl se zástupci Výboru pro dohled nad veřejnými financemi a Výboru pro rozpočet kosovského parlamentu. V průběhu let se v Kosovu snažíme zasazovat o kvalitnější legislativní rámec týkající se financování politických stran a jejich kampaní.

Za pět let našeho tamního působení jsme zažili dva pokusy o novelizaci zákona o financování politických stran, které se však nepovedlo prosadit a novelizace spadly pod stůl.

Během té doby jsme ovšem ve spolupráci s KDI vypracovali několik analýz stávajícího zákona i navrhovaných novelizací. Na základě těchto analýz a transferu zkušeností z ČR nám postupně vznikl seznam stěžejních témat, kterým by se novelizace zákona měla věnovat. KDI tak disponuje několika jasnými doporučeními, na co by se při novelizaci nemělo zapomenout.

Důležité pro nás jako zástupce občanské společnosti také je, aby při otevření legislativy nedošlo naopak k ještě většímu znepřehlednění celého zákonného rámce a výsledná situace tak nebyla spíše v neprospěch věci.

„Kulatý stůl jsme tedy primárně využili pro mediaci těchto doporučení a jako advokační schůzky s těmi politickými zástupci, kteří se tomuto tématu ve svých výborech věnují. Mohou tak nejenom šířit osvětu do svých politických stran, ale budou to právě oni, kteří se novelizací zákona budou zabývat. Navázání tohoto kontaktu považujeme za stěžejní úspěch,“ hodnotí přínos akce Václav Krejcar, manažer kosovského projektu.

Seminář pro CEC, Úřad pro registraci a certifikaci politických stran a Nezávislé komise pro média

Seminář pro CEC, Úřad pro registraci a certifikaci politických stran a Nezávislé komise pro média | zdroj: TI

Minulý rok jsme se v  rámci našeho projektu mimo jiné zaměřili na komparaci našeho českého Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (ÚDHPSH) a kosovské Centrální volební komise (CEC) a jejího Úřadu pro registraci a certifikaci politických stran (OPPRC). Z této komparace nám vyplývají určitá doporučení pro zrobustnění kosovského Úřadu, co se týče jeho kompetencí a nezávislosti.

Pro sdělení těchto závěrů jsme ve středu 24. listopadu v Prištině pořádali pro zástupce kosovských institucí seminář. Při této příležitosti se vzdáleně připojil také člen ÚDHPSH Jan Outlý, který z první ruky popsal českou zkušenost Úřadu, co se týče jeho legislativního zakotvení, fungování, kompetencí, nezávislosti, ale i problémů.

Tato výměna zkušeností je pro kosovské instituce velmi obohacující a na semináři se dále otevřela živá diskuze o některých konkrétních problematických bodech kontroly politických kampaní jako je například regulace a kontrola „kampaní“ třetích osob nebo vedení a financování kampaní na sociálních sítích.

Vedoucí monitoringu předvolebních kampaní TI ČR Ondřej Cakl tak mohl předat bohatou a jedinečnou zkušenost s monitoringem kampaní online medií, ve které se tento rok TI ČR zase velmi posunula.

Konference KDI a TI ČR k zveřejnění reportu z monitoringu kampaní regionálních voleb v Kosovu

Konference KDI a TI ČR k zveřejnění reportu z monitoringu kampaní regionálních voleb v Kosovu | zdroj: TI ČR

Konference se konala 25. listopadu za účasti zástupců politických stran, CEC, neziskových nevládních organizací a médií. Akci otevřel svým úvodním slovem vedoucí Zastupitelského úřadu ČR v Kosovu pan Pavel Bílek. Ve svém vystoupení zdůraznil evropský rozměr našeho projektu, který pomáhá přenášet do Kosova evropské standardy a postupně je uplatňovat.

Analytik KDI Eugen Cakolli poté prezentoval výsledky monitoringu předvolebních kampaní regionálních voleb v Kosovu. Monitoring je založen na metodě TI ČR, kterou jsme jako své jedinečné know-how do Kosova na začátku naší spolupráce přinesli.

Konference využil manažer projektu Václav Krejcar i pro advokační apel, aby politická reprezentace, zástupci veřejných institucí a občanské společnosti postupovali společně v prosazení lepšího zákona o financování politických stran a následné zlepšení samotné praxe. Expert Ondřej Cakl poté uvedl důležité body a doporučení, na které jako TI ČR a KDI dlouhodobě upozorňujeme:

  • regulace a kontroly kampaní třetích osob;
  • regulace a kontroly financování kampaní samotnými kandidáty;
  • zavedení transparentních účtů;
  • rozšíření kompetencí a nezávislosti OPPRC;
  • upravení limitů na náklady kandidátů a stran v kampaních;
  • kontroly vedení a financování kampaní na sociálních sítích;
  • zveřejňování i nezauditovaných finančních zpráv politických stran.

V Kosovu nás čeká velká výzva

Kosovo má po dlouhé době stabilní vládu, která si agendu zlepšení kosovského legislativního rámce bere za své. V jejím legislativním plánu figuruje i novelizace zákona o financování politických stran. Cítíme tak velkou šanci na prosazení takové novely, která by Kosovo posunula kupředu, ale cítíme také velkou zodpovědnost, aby tato šance nebyla opět v Kosovu promarněna. Rok 2022 tak pro nás bude ve znamení velkých advokačních snah.

„Po naší podzimní pracovní cestě nicméně vidíme průběžné výsledky naší dlouhodobé práce v Kosovu. Získáváme podporu pro změnu nejen od dalších nevládních organizací, ale také kosovských institucí a samotných politických zástupců. Při naší návštěvě v Prištině jsme na rok 2022 předdomluvili pracovní cestu zástupců poslanců z Výborů, CEC a OPPRC do České republiky,“ přibližuje plány pro příští rok Ondřej Cakl.

„Chceme je dále inspirovat a předávat českou zkušenost s legislativou, fungováním institucí a také dobré praxe ohledně kontroly financování politických stran a kampaní,“ dodává.

Doufáme, že naše aktivity v nadcházejícím roce 2022 v projektu Transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí ČR přispějí k pozitivní legislativní změně v Kosovu. Tam by ovšem naše práce nekončila, protože během akcí při naší pracovní cestě se již objevila nová témata, která bude potřeba v Kosovu řešit.

Ať už se jedná například o kontrolu implementačního procesu nové legislativy, školení pro zástupce kosovských dohledových institucí, sdílení konkrétních zkušeností dobré praxe při monitoringu kampaní z ČR, předávání zkušeností a doporučení ohledně managementu politických stran, nebo také vytvoření Manuálu pro zveřejňování a transparentnost politických kampaní.

Budování demokratické integrity v Kosovu

Závěrem lze tedy jen konstatovat, že naše práce v Kosovu zdaleka nekončí. Kosovo je stále mladý demokratický stát, který si svou demokratickou integritu teprve vytváří. Za podpory MZV ČR se již pátý rok snažíme přenášet českou zkušenost s tímto procesem a pomáhat Kosovu přiblížit se politickým standardům Evropské unie.

Věnujeme se tématu financování politických stran a financování předvolebních kampaní, neboť ne nadarmo se říká, že volby jsou svátkem demokracie. Je tedy demokratickou normou, aby předvolební kampaně probíhaly transparentně a kandidáti a strany byli odpovědní (voličům).

Druhý důvod, proč se snažíme politické strany učit, aby byly za své financování odpovědné, již tak poetický není. Největší část rozpočtu politických stran v Kosovu tvoří příspěvky od státu, jedná se tedy o peníze z daní, které platí občané. Široká veřejnost má tedy právo vědět, jak je s jejich penězi nakládáno.

Navíc z výročních finančních reportů politických stran víme, že největší část svého rozpočtu alokují právě na předvolební kampaně. Průhledné financování politických stran a jejich předvolebních kampaní tak považujeme za nezbytnost pro demokratické zakotvení státu.

Projekt probíhá za podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci programu Transition Promotion. 


Projekty a kauzy: Rozšiřování transparentnosti do financování politických stran v Kosovu

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.