Posilování institucí zajišťujících průhlednost financování politické scény v Kosovu

Publikováno 20. 02. 2020

Proč se věnujeme tomuto projektu

Již čtvrtým rokem se v Kosovu věnujeme politickým financím. Naši činnost lemuje spolupráce s KDI/TI Kosovo. V roce 2017 jsme společně testovali naši metodiku monitoringu předvolebních kampaní na kosovské politické scéně (nejprve během předčasných parlamentních voleb a podruhé během voleb komunálních).

V roce 2018 jsme pak navázali projektem zaměřeným na vydefinování, širokou diskusi a propagaci standardů transparentnosti financování.

V roce 2019 jsme zvyšovali transparentnost politických financí prostřednictvím podpory připomínkování volebních zákonů v Kosovu, a to na základě náročných parametrů volební legislativy ČR. Zároveň jsme školili mladé lidi připravující se na politickou kariéru v transparentnosti politických financí.

Co konkrétně děláme

Cílem projektu v roce 2020 je zvýšit transparentnost politických stran a kampaní v Kosovu na úroveň blízkou EU a to prostřednictvím sdílené zkušenosti a dobré praxe institucionálního i občanského dohledu nad financováním politických stran a hnutí v Česku.

Hlavní cílovou skupinou jsou proto zástupci státních orgánů (Ústřední volební komise) a parlamentních politických klubů. Druhým, souvisejícím cílem je navázat na dosavadní úspěšnou práci s mladou generací politicky angažovaných lidí v Kosovu a rozvíjet jejich motivaci k uplatnění nástrojů transparentnosti v politice i občanském dohledu nad politickými kampaněmi.

Jaké máme výsledky

Donoři

Období realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

Projekt je realizován z prostředků Ministerstva zahraničních věcí v rámci programu Transition.

Bojujte proti korupci s námi.