Posilování institucí zajišťujících průhlednost financování politické scény v Kosovu

Publikováno 20. 02. 2020

Proč se věnujeme tomuto projektu

Již čtvrtým rokem se v Kosovu věnujeme politickým financím. Naši činnost lemuje spolupráce s KDI/TI Kosovo. V roce 2017 jsme společně testovali naši metodiku monitoringu předvolebních kampaní na kosovské politické scéně (nejprve během předčasných parlamentních voleb a podruhé během voleb komunálních).

V roce 2018 jsme pak navázali projektem zaměřeným na vydefinování, širokou diskusi a propagaci standardů transparentnosti financování.

V roce 2019 jsme zvyšovali transparentnost politických financí prostřednictvím podpory připomínkování volebních zákonů v Kosovu, a to na základě náročných parametrů volební legislativy ČR. Zároveň jsme školili mladé lidi připravující se na politickou kariéru v transparentnosti politických financí.

Co konkrétně děláme

Cílem projektu v roce 2020 bylo zvýšit transparentnost politických stran a kampaní v Kosovu na úroveň blízkou EU a to prostřednictvím sdílené zkušenosti a dobré praxe institucionálního i občanského dohledu nad financováním politických stran a hnutí v Česku.

Hlavní cílovou skupinou proto byli zástupci státních orgánů (Ústřední volební komise) a parlamentních politických klubů. Druhým, souvisejícím cílem bylo navázat na dosavadní úspěšnou práci s mladou generací politicky angažovaných lidí v Kosovu a rozvíjet jejich motivaci k uplatnění nástrojů transparentnosti v politice i občanském dohledu nad politickými kampaněmi.

Jaké máme výsledky

Práci nám ztížila krize spojená s pandemií COVID-19. Po celý rok jsme totiž neměli možnost vycestovat do kosovské Prištiny, kde jsme plánovali mnoho akcí od seminářů po kulaté stoly se zástupci kosovské politické reprezentace a vlády. Svou práci jsme byli nuceni přesunout do online prostředí a tím se její podoba zásadně proměnila. Každý týden jsme pořádali online meetingy se zástupci partnerské organizace KDI a bedlivě jsme monitorovali politický vývoj v zemi a možnosti podpory aktivit kosovských kolegů na dálku. 

Za celý rok 2020 jsme i přes všechny překážky dokázali odvést kus kvalitní práce, připravili několik strategických dokumentů, vydali dvě publikace (komparativní analýzu a analýzu financování politických stran v Kosovu). Posílili jsme kompetence naší partnerské organizace KDI, která navázala nové důležité kontakty a upevnila svoji expertní pozici. Naši práci v roce 2020 také shrnujeme v krátkém videu. 

Transparentní financování politických kampaní v Kosovu | zdroj: TI

Spolupráce v období pandemie 

Kolikrát lze v Kosovu vstoupit do stejné řeky?

Publikace:

Office for oversight of funding of parties in Republic of Kosovo and Czech Republic

´The purses´of parliamentary political parties How do they stand financially

Donoři

Období realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

Projekt je realizován z prostředků Ministerstva zahraničních věcí v rámci programu Transition.

Bojujte proti korupci s námi.