Kolikrát lze v Kosovu vstoupit do stejné řeky?

Vydáno 11. 02. 2021

V roce 2020 nám činnost na našich zahraničních projektech podporujících demokratické principy a boj proti korupci zkomplikovala pandemie COVID-19. Kosovo nebylo výjimkou.

Občanská demonstrace proti negativním zásahům do zákona o financování politických stran v Prištině, hlavním městě Kosova | fotografie: Ondřej Cakl

Transparency International ČR (TI ČR) ve spolupráci s Kosova Democratic Institute (KDI) a za podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR (MZV ČR) již dlouhodobě pracuje na zlepšení legislativního a exekutivního stavu kontroly financování politických stran a předvolebních kampaní v Kosovu. Snažíme se tak posílit demokratickou integritu mladé kosovské demokracie.

Česká republika má v tom ohledu co nabídnout: relativně kvalitní volební zákony a dlouhodobou zkušenost s dohledovými aktivitami, a to jak institucionálními tak občanskými. Práci nám ovšem ztížila krize spojená s pandemií COVID-19.

Po celý rok jsme totiž neměli možnost vycestovat do kosovské Prištiny, kde jsme plánovali mnoho akcí od seminářů po kulaté stoly se zástupci kosovské politické reprezentace a vlády. Svou práci jsme byli nuceni přesunout do online prostředí a tím se její podoba zásadně proměnila. Každý týden jsme pořádali online meetingy se zástupci partnerské organizace KDI a bedlivě jsme monitorovali politický vývoj v zemi a možnosti podpory aktivit kosovských kolegů na dálku.

Novelizace zákona o financování politických stran

Na konci léta se s ohledem na naše téma stala v Kosovu zásadní událost. Vláda předložila parlamentu k novelizaci zákon o financování politických stran (č. 03 / L-174). Jednalo se o již dříve připravenou novelu, kterou doporučila Benátská komise (2018) a TI ČR s KDI ji již v minulosti komentovaly. Novela samotná představuje pozitivní posun oproti současnému stavu.

Přirozeně se schválení novelizace v této podobě stalo hlavní prioritou naší práce v Kosovu. Z minulých vlastních zkušeností z Kosova již víme, že z dobré počáteční zprávy nemusí vzejít dobrý a šťastný konec. Uvědomovali jsme si proto, že vcelku pozitivní návrh na změnu zákona bude v parlamentu čelit velkému tlaku na dílčí změny, které mohou výslednou legislativní situaci ohledně financování politických stran ještě zhoršit a zneprůhlednit, jako se to dělo v minulých letech. Vzali jsme si za cíl, aby se tak nestalo.

Naši partneři z KDI uspořádali několik strategických schůzek/kulatých stolů s ostatními neziskovými organizacemi, které se také tímto tématem zabývají, a definovali svoje jasné a jednotné stanovisko: předložená novelizace zákona musí projít parlamentem bez dalších změn.

Priština, hlavní město Kosova a s 207 tisíci obyvatel také nejlidnatější v zemi | fotografie: Ondřej Cakl

Shodli jsme se, že by se zástupci KDI měli dostat do pracovní skupiny pro změny v novelizaci zákona. Náš kolega z KDI Florent Spahija tak absolvoval několik advokačních schůzek jak s poslanci, tak také s kanceláří premiéra. KDI tak opravdu své místo v pracovní skupině získala. Měli jsme tak svého právního experta přímo v centru dění, věděli jsme tak z první ruky, že někteří poslanci vskutku o negativní změny v novele usilují, a naopak jsme mohli vytvářet podklady pro činnost skupiny a konzultovat. Jedním ze zásadních momentů novelizace je totiž posílení pravomocí a nezávislosti kontrolního úřadu pro dohled nad transparentností voleb.

V Kosovu by si tuto roli mohlo vzít na starost Úřad pro registraci politických stran. Při posílených kompetencích by se jeho činnost mohla podobat našemu Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.

Tato instituce – byť se v praxi potýká s typicky českým nešvarem nefunkčnosti dané inkompetencí vedení – má v rámci naší exekutivy dobré šance na zprůhlednění politických financí. Její legislativní zakotvení může být pro Kosovo inspirací, a tak jsme zpracovali detailní komparativní analýzu (autoři Jan Dupák a Florent Spahija), která slouží jako advokační podklad pro kosovské expertní nevládní organizace.

„Abychom se přiblížili naplnění advokačního cíle, rozhodli jsme se podpořit naši partnerskou organizaci v osvětové kampani směrem k široké veřejnosti i politické reprezentaci ohledně problematiky financování politických stran obecně, i této novelizace konkrétně. Začala tak vznikat mediální kampaň #Progress that we need! na podporu vzniku kvalitní legislativy regulující financování kosovských partají,“ vysvětluje Václav Krejcar, projektový koordinátor TI ČR.

Ze strany TI ČR jsme na našich pravidelných strategických poradách projektového týmu sdíleli zkušenosti s implementací podobných kampaní, připravili, vyrobili a dodali jsme našim partnerům několik krátkých videí od ředitelů poboček globální protikorupční sítě Transparency International (TI). Čelní představitelé TI v těchto videích vyjadřují podporu pro práci našich partnerů z KDI a upozorňují na důležitost transparentnosti politických financí, a tedy kvalitní legislativy financování politických stran (nejen) v Kosovu.

Transparentní financování politických kampaní v Kosovu | zdroj: TI

Politická nestabilita v Kosovu

Nejen že se (během posledních třech let) každý rok v Kosovu odehrávají předčasné volby, což nám jakoukoliv koncepční a dlouhodobou práci v Kosovu značně komplikuje, ale v listopadu 2020 odstoupil prezident Hashim Taçi.

Důvodem bylo jeho předvolání k Mezinárodnímu trestnímu soudu do Haagu, kde je obviněn z válečných zločinů. Prezidentskou funkci z pozice předsedkyně parlamentu vykonává dočasně Vjollca Osmani, roce 2021 můžeme očekávat prezidentské volby.

„Na konci roku 2020 tomu všemu přidala korunku zpráva o vyhlášení předčasných voleb v Kosovu, když Ústavní soud delegitimizoval hlasování, jímž se ustavila vládní koalice (poukazem na to, že jeden hlasující poslanec byl pravomocně odsouzen před získáním mandátu, čímž de iure ztratil hlasovací právo a jeho hlas tedy neměl být započítán). Volby se budou konat na začátku roku 2021. Celý tento obrázek dokresluje křehkost a nestabilitu kosovské politické situace,“ objasňuje odborný garant projektu TI ČR Ondřej Cakl.

Jelikož byla novela zákona o financování politických stran do parlamentu předložena vládou, která se ke konci roku rozpadla, spadla ze stolu i samotná novelizace. Naši partneři z KDI tak byli vlivem těchto událostí nuceni pozastavit rozbíhající se kampaň #Progress that we need! Půlroční úsilí tak zdánlivě žádné ovoce nepřineslo. S podobnými situacemi máme již ale v rámci našich zahraničních projektů (i přímo v Kosovu) zkušenosti, proto s nimi umíme zacházet a patřičně na ně reagovat.

Naše analytická i kampaňová příprava vniveč určitě nepřichází. Za celý rok 2020 jsme i přes všechny překážky dokázali odvést kus kvalitní práce, připravili několik strategických dokumentů, vydali dvě publikace (komparativní analýzu a analýzu financování politických stran v Kosovu). Posílili jsme kompetence naší partnerské organizace KDI, která navázala nové důležité kontakty a upevnila svoji expertní pozici. Naši práci v roce 2020 také shrnujeme v krátkém videu.

Toto vše nám bude sloužit jako základ pro práci v roce 2021, kdy doufáme, že se po předčasných volbách stabilizuje nová vláda a my budeme moci pokračovat ve své advokační činnosti za kvalitní zákon o financování politických stran, který si Kosovo zaslouží.

V roce 2021 tedy mimo jiné plánujeme rozšířit a pokračovat v kampani #Progress that we need! Sami si také přejeme, aby se uklidnila situace ohledně pandemie COVID-19 a my mohli část své práce přesunout přímo do místa dění při naší pracovní cestě do Prištiny.

Projekt proběhl za podpory Ministerstva zahraničních věcí České republiky v rámci programu Transition Promotion.


Projekty a kauzy: Posilování institucí zajišťujících průhlednost financování politické scény v Kosovu

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.