Office for oversight of funding of parties in Republic of Kosovo and Czech Republic

The subject of the analysis is elaboration of the legal basis and practices, and institutions competent for control and surveillance of finances of political entities in both countries, which are at different levels democracy.

Republic of Kosovo exercises these competencies through a special office within the Central Election Commission, which is mandated for registration, certification and oversight of finances of political entities. The Czech Republic has a special Office for oversight of finances of political entities and political movements.

The essential difference between both states lies on the independence of offices in exercising oversight roles and the financial disclosures of political entities. Differences may be observed even in the structure of offices, institutional hierarchy, their competencies, legal power, as well as other aspects of oversight of political entities by these offices. This analysis allowed for identification of shortcomings in these offices’ daily operation, too.

The publication of this report has been made possible with the support of Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic within the Transition Promotion Program implemented in cooperation with Transparency International Czech Republic. Opinions, findings and recommendations in this report are the responsibility of KDI and TI CZ and do not necessarily present donor opinions.

Úřady dohlížející na politické finance v ČR a v Kosovu

Srovnávací analýza řešení dohledových pravomocí v České republice a v Republice Kosovo (RKS).

Autoři Jan Dupák a Florent Spahija připravili unikátní komparativní analýzu legislativního pozadí a struktury dohledových institucí, které mají na starosti financování politických stran. U nás je to Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, v Kosovu Ústřední volební komise, resp. jí ustavený Úřad pro registraci politických stran. Jak už toto stručné představení napovídá, hlavní rozdíl mezi nimi spočívá v míře nezávislosti na politickém provozu, kterou jsou obdařeny.

Zatímco náš ÚDHPSH je etablován jako relativně samostatná jednotka s vlastním rozpočtem a rovnocennými pravomocemi členů volených několika ústavními činiteli, v RKS vykonává dohledové činnosti volební komise, která má na starosti především organizaci voleb a z toho plyne imanentní střet zájmů.

Komparativní studie popisuje detaily pravomocí, časté problémy a obtíže ve fungování obou úřadů i pravidla pro pořádání předvolebních kampaní v obou státech. Závěrem doporučuje zavedení systémových opatření v RKS, kde bude kompetence úřadu předmětem legislativních změn.

Srovnání institucionálního uchopení politických financí je vzácné, neboť teprve na něm lze založit sdílení dobré praxe, jež může vést k zlepšení situace v jednom každém státě. V našem případě je publikace základním podkladem pro advokační aktivity za zlepšení transparentnosti politických financí v Kosovu, ale v širším kontextu přináší i cenné informace pro ty, kdo se financováním politického provozu zabývají ve střední a východní Evropě.

Publikace vznikla v rámci projektu ROBIN podpořeném programem Transition Promotion MZV ČR.

   • Rok vydání: 2020
Stáhnout publikaci

Publikace

Projekty

Bojujte proti korupci s námi.