Profesionalizace státní správy a zákon o úřednících

Tento policy paper reaguje na některé problémy a otázky týkající se procesu modernizace státní správy a přípravy zákona o úřednících. Cílem je upozornit na oblasti, které nejsou v připravovaném zákoně zpracovány dobře nebo dostatečně. Dále upozorňuje na oblasti, jimiž se sice zákon přímo nezabývá, ale přesto s ním souvisejí a budou mít vliv na jeho zavádění do praxe a na celkovou podobu státní správy. Takovou oblastí je například otázka institucionalizace řízení a kontroly implementace zákona o úřednících, resp. zřízení funkce „ředitele úřadu“, či otázky odměňování a personální politiky. Cílem Transparency International je přispět k budování silné, nezpolitizované a profesionální správy, která nebude podléhat korupčním tlakům a naopak bude s korupcí účinně bojovat.

Předkládaná studie byla zpracovávána v situaci poměrně rychlého vývoje zejména na poli připravovaného zákona o úřednících. Vychází přitom zejména z dostupných informací a pramenů k přípravě tohoto zákona. Může se stát, a je to dokonce pravděpodobné, že až se publikace dostane ke čtenáři, budou některé její části překonané či zastaralé. Snažili jsme se o nastavení takové úrovně obecnosti textu a doporučení, která může poskytnout praktickou orientaci při posuzování reformních legislativních i nelegislativních návrhů a přitom neupadne do rychle zastarávající debaty nad některými dílčími opatřeními a formulacemi v zákoně.

Související novinky

Aktuální stav novely služebního zákona
"Výhrady, které dnes zazněly k poslední verzi zákona o státní správě, jsou pádné a s naprostou většinou z nich se musím ztotožnit,“ říká pro ČRo Radim Bureš z TI.

Vice

K zákonu o státní službě
Kritika je zčásti oprávněná, ale situace nemá lepší řešení.

Vice

Související projekty

Justice proti korupci

Jak je česká justice připravena odhalovat a postihovat případy korupce? Se kterými speciálními nástroji má nejlepší zkušenosti? Jsou tyto zkušenosti přenositelné do Srbska? Na tyto a další otázky odpovídá mezinárodní projekt Transaprency International.

Vice o projektu

Související novinky