Předávání zkušeností v oblasti financování politiky jako hlavní cíl cesty do Srbska

Vydáno 23. 05. 2022

V prvním květnovém týdnu proběhla cesta projektového týmu Transparency International ČR (TI ČR) do Bělehradu. Účelem cesty bylo zejména předávání zkušeností a expertízy v oblasti transparentního financování politických stran a hnutí, a souběžně také upevnění již tradiční spolupráce s naší partnerskou organizací Transparency Serbia (TS).  

Hosté debaty v Bělehradě | zdroj: TI

Hlavním bodem v programu byla veřejná debata na Politologické fakultě Bělehradské univerzity, kterou zahájil děkan fakulty, profesor Dragan P. Simić. Na akci, stejně jako i při naší loňské cestě přijal pozvání, a pronesl úvodní slovo nejvyšší představitel stálého zastoupení ČR v Srbské republice (SR), jeho excelence Tomáš Kuchta.

Debatu moderoval profesor Zoran Stojiljković, jako řečníci vystoupili experti TI ČR Jan Dupák a Ondřej Cakl, odborník na financování politických stran Petr Vymětal, a odborníci z naší srbské pobočky Nemanja Nenadić a Zlatko Minić. Odborná debata byla směřována k zástupcům novinářské a akademické obce, státním institucím i politickým stranám.  

Cílem debaty bylo především vzájemné předání české a srbské zkušenosti v oblasti politických financí. Diskutovalo se o mechanismech transparentnosti předvolebních kampaní,  o možnosti (a nutnosti) regulace online prostoru jako nového prostředí předvolebních klání, či o konkrétních závěrech plynoucích z letošních srbských voleb.

Přechod na online média přináší levnější a agresivnější kampaň. Do budoucna bude velkou výzvou monitorovat takové kampaně za stávajících předpisů,” popsal přechod do online prostředí Ondřej Cakl, projektový manažer TI.  

Naši panelisté podtrhli význam transparentních účtů, finančních limitů na kampaně či institutu třetí osoby – tedy nástrojů, které srbská legislativa postrádá, a které by mohly napomoci k dosažení vyšší úrovně transparentnosti a zmírnění nerovností v rámci tamější předvolební soutěže. 

Podcast Stošestka | zdroj: TI

Navázání kontaktů

Velvyslanec Tomáš Kuchta přivítal tým TI ČR hned na začátku projektové cesty na schůzce v budově českého velvyslanectví v Bělehradu. Společná diskuze se věnovala zejména tématům spojeným se současnou politickou situací v zemi po dubnových volbách a dotkla se možností další nosné spolupráce mezi Českou republikou a Srbskem, mimo jiné také v kontextu evropské integrace.  

Úspěchem byla také návštěva srbské Protikorupční agentury, která v SR plní roli dohledového orgánu nad financováním politických stran, kde byl náš tým zasvěcen blíže do fungování a struktury agentury. Seznámili jsme se i s konkrétními pravomocemi, kterými instituce disponuje a nezapomněli jsme ani na problémy, se kterými se při své práci setkávají její zaměstnanci.

Na schůzce se povedlo navázat cenný meziinstitucionální kontakt, a otevřít tak prostor pro případnou další spolupráci a přenos českého know-how včetně konkrétních nástrojů, které by agentuře mohly napomoci k vyšší míře efektivity.  

O problematice srbských voleb v dubnu letošního roku vyšel rozhovor s ředitelem tamní pobočky Nemanjou Nenadićem.  

Poděkování za podporu

Projektová cesta mohla proběhnout díky finanční podpoře, kterou projektu TRAFIKA udělilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR v rámci programu Transition. 


Projekty a kauzy: Férová a transparentní politická soutěž v Srbsku

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.