Naše projekty

Václav Krejcar

projektový a finanční manažer

krejcar@transparency.cz

Václav absolvoval program Studium humanitní vzdělanosti a poté promoval v oboru Německá a francouzská filosofie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.

Již během studií se zajímal o rozvoj studentské a občanské společnosti, byl aktivním členem Akademického senátu FHS UK a studentského spolku Studenti FHS.

Po studiích pracovně zamířil do oblasti evropských fondů a zastával pozici projektového a finančního manažera na MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Další zkušenosti získal jako produktový manažer v neziskové organizaci zabývající se popularizací vědy pro děti.

Zabývá se tématy dotací, efektivity státní správy, osvěty a vzdělávání. V lednu 2020 nastoupil do TI na pozici projektového a finančního manažera.

Bojujte proti korupci s námi.