Kancelář a finance

Václav Krejcar

vedoucí finanční manažer

vaclav.krejcar@transparency.cz

Václav absolvoval program Studium humanitní vzdělanosti a poté promoval v oboru Německá a francouzská filosofie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.

Již během studií se zajímal o rozvoj studentské a občanské společnosti, byl aktivním členem Akademického senátu FHS UK a studentského spolku Studenti FHS.

Po studiích pracovně zamířil do oblasti evropských fondů a zastával pozici projektového a finančního manažera na MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Další zkušenosti získal jako produktový manažer v neziskové organizaci zabývající se popularizací vědy pro děti. Zabývá se tématy dotací, efektivity státní správy, osvěty a vzdělávání.

Do TI nastoupil v lednu 2020 na pozici projektového a finančního manažera. Od června 2022 zastává pozici vedoucího finančního manažera.

Bojujte proti korupci s námi.