Včely a včelaři na úbytě – whistleblowing v neziskovém sektoru

Vyřešeno Vydáno 06. 08. 2015

Honeycomb

Plástev medu | zdroj: Wikipedia

Předmětem upozornění byla řada dotací, které učiliště získává na svůj provoz a rekonstrukce vzdělávacího komplexu, přičemž učiliště nedisponuje denními studenty, nýbrž pouze dálkovými, kteří však školu navštěvují pouze sporadicky. Učiliště přitom disponuje zcela novým technickým vybavením učeben, jakož i novým sportovním zázemím (vnitřním i vnějším). Krom výše uvedeného klient namítal také nekvalitní a neuspořádaný systém dotací do včelařství, kdy se dotační tituly často vzájemně překrývají, a financováno je totéž na základě různých dotačních titulů. Dotačnímu systému navíc chybí jakákoli kontrola, což umožňuje členům sdružení pobírat i ty dotace, na něž by řádně neměl nárok (mj. nahlášení úhynu včelstva v rozporu se skutečností).

V dané věci byly rozeslány žádosti o informace, které ověřovaly hospodárnost nakládání s veřejnými prostředky a provozu učiliště. Sběr analytického materiálu je dosud v počátcích, nicméně z prvního sdělení Ministerstva zemědělství je jasné, že škola obdržela každoročně od roku 2011 – 2014 cca 10 milionů korun a k 30. 6. 2015  3,5 milionů korun.

Ministerstvo zemědělství v poslední reakci sdělilo TI, že předmětné dotace jsou předmětem pravidelných kontrol ministerstva, finančního úřadu a NKÚ.

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Související kauzy a projekty

Bojujte proti korupci s námi.