TI zveřejňuje případovou studii o výstavbě kanalizace v obci Sluštice

Vyřešeno Vydáno 04. 06. 2015

Sluštice - Květnice - Mapa

Sluštice a Květnice | zdroj: Google Maps

V rámci dotačního řízení obec Sluštice již v roce 2007 předložila Ministerstvu zemědělství dopis, ve kterém sousední obec Květnice, která na rozdíl od obce Sluštice disponuje čistírnou odpadních vod, souhlasí s připojením na vodovodní a kanalizační řady. Při realizaci stavby kanalizace a vodovodu byla rozhodnutím vodoprávního úřadu ze dne 31. března 2010 povolena stavba předmětné kanalizace, ovšem s tím, že kolaudační souhlas bude podmíněn zajištěním dostatečné kapacity Čistírny odpadních vod Květnice. Pro účely kolaudačního řízení byla tato podmínka dle příslušného úřadu splněna uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o napojení na obecní kanalizační síť Květnice. Závazky z této smlouvy však nebyly nikdy realizovány.

Cele znění případové studie je ke stažení v našem odkaze.

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Související kauzy a projekty

Bojujte proti korupci s námi.