Národní kulturní památka nebo exteriér pro zahraniční filmové štáby?

Vyřešeno Vydáno 06. 08. 2015

Klášter Doksany

Klášter Doksany | zdroj: Mapy.cz

Klášter je ve správě Národního památkového ústavu (dále jen „NPÚ“), který jej dlouhodobě pronajímá zahraničním filmovým štábům k natáčení historických filmů. Prostřednictvím zákona o svobodném přístupu k informacím obdržela právní poradna TI po značných obstrukcích ze strany NPÚ dvě nájemní smlouvy, které byly uzavřeny mezi NPÚ a CZECH ANGLO PRODUCTIONS, s.r.o. Smlouva I. upravovala nájem nebytových prostor a pozemků za účelem filmování (600 000,- Kč/rok) a Smlouva II. upravovala nájem nebytových prostor pronajímaných za účelem skladování (72 600,- Kč/rok).

Smlouva I. dle sdělení NPÚ skončila ke dni 13. 1. 2015, kdy ze strany filmařů nebylo využito právo opce jednostranně prodloužit smlouvu až o jeden rok. Přestože byly žádány veškeré dodatky a přílohy smluv, žádné právní poradna TI neobdržela, z tohoto bylo možné dovozovat, že nebyly prováděny žádné stavební úpravy, k nimž by musel v souladu se smlouvou pronajímatel dát souhlas. Tento souhlas by následně byl součástí smlouvy jako její dodatek/příloha. Nájemce byl zároveň povinen vrátit předmět nájmu ve stavu, v němž jej přebral a odstranit veškeré změny, jež provedl s výjimkou dekorací, o jejichž ponechání mohla rozhodnout kastelánka kláštera. Z aktuální fotodokumentace památky pořízené v dubnu roku 2015 však bylo zřejmé, že na památce proběhly skutečně značné zásahy a památka se rozhodně nenacházela ve stavu, v němž byla před natáčením. Kulisy velkých rozměrů byly a nadále (červen 2015) jsou ukotveny způsobem, který i bez znalosti architektury a stavebnictví naznačují stavební úpravy, jež dle smlouvy měly být předmětem dodatků. Dále byly a jsou patrné nástřiky stavby, absence protipožární ochrany a další problematické aspekty. Fotodokumentace navíc zachycuje období, na nějž nájemní smlouva již uzavřena nebyla a památka tak od honosných kulis měla být očištěna.

Dle informací z médií by natáčení mělo navíc probíhat ještě po následující dva roky. Dle sdělení NPÚ však jiné, nežli poskytnuté smlouvy upravující komerční pronájem nemovitostí, které má NPÚ ve správě neexistují.

S agendou TI se kauza kláštera prolnula v rovině hospodaření s veřejným majetkem a finančními prostředky, kdy lze důvodně předpokládat, že případné škody nebo změny na památce bude sanovat veřejná instituce, namísto toho, aby byl tento proces důsledně smluvně ošetřen s nájemcem a byly vymáhány smluvené podmínky a sankce za jejich porušení.

Klientovi bylo v dané záležitosti doporučeno obrátit se s podnětem na Ministerstvo kultury, jemuž je NPÚ podřízen. Vnější forma a obsah podnětu jsou předmětem dalších konzultací. V dané věci byli rovněž osloveni Reportéři ČT s cílem kauzu medializovat.

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Související kauzy a projekty

Bojujte proti korupci s námi.