Volební zákony v Česku nutně potřebují právní úpravu. Transparency představuje navrhované změny

Vydáno 06. 05. 2022

Protikorupční organizace Transparency International ČR (TI) zveřejňuje základní body týkající se právní úpravy financování volebních kampaní. Nejen poslední sněmovní volby 2021 jasně prokázaly legislativní nedostatky. Mezi hlavní navrhované změny tak patří: úprava pravidel pro časování kampaní, řešení problému s registrovanými třetími osobami, zavedení sankcí za vedení nečestné nebo nepoctivé volební kampaně či zajištění funkčního dohledového orgánu.

Ilustrační fotografie | zdroj: Česká televize

TI před dvěma měsíci přinesla Protokol odhalující trhliny v poslední kampani do Sněmovny. Upozornili jsme na nedořešené problémy v legislativě i v chování politických kandidátů před volbami, jejichž řešení se právě po volbách odsunuje na neurčito. Proto nyní představujeme konkrétní body, které musejí být vyřešeny. 

„Česko se za posledních 10 let v transparentnosti volebních kampaní hodně posunulo. Zákony ale pořád obsahují mezery, které umožňují obcházení pravidel těm, kteří mají různé důvody skrývat, odkud berou peníze na volební kampaně, po nichž mohou získat rozhodující politicky vliv,“ vysvětluje Jan Dupák, právník TI.

Jak zlepšit férovost a dohled nad volbami v Česku?

Úprava pravidel pro časování kampaní by pomohla zamezit excesům, kterých jsme byli svědky loni během kampaně do Sněmovny. Nezvykle brzké vyhlášení kampaně ze strany prezidenta Miloše Zemana odhalilo problémy spočívající v tom, že pravidla financování kampaní jsou navázána na okamžik, který je zcela v rukou jednoho ústavního činitele.

Nejpraktičtější cestou, jak tomu do budoucna předejít, bude revize stávajících pravidel pro rozhodné okamžiky a lhůty relevantní pro financování kampaní.

Řešení problému s registrovanými třetími osobami je dlouhodobou stálicí v rámci předvolebních kampaní. Nejvyšší správní soud (NSS) navrhl Ústavnímu soudu (ÚS) zrušení ustanovení zavádějící povinnou registraci třetích osob. Povinná registrace třetích osob neprošla testem proporcionality, tedy zásahu do práva na svobodu projevu.

Soudce NSS Petr Mikš ve stanovisku rozporuje, že by zrušení tohoto institutu šlo oželet. Nyní v praxi vznikají mezery a Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (ÚDHPSH) nemá dostatečné nástroje pro jejich řešení.

NSS ale souhlasí s protiústavností povinné registrace, která by mohla být nahrazena ohlašovací povinností. To přináší některé jiné praktické problémy, ale zvládnutelné. Tímto způsobem by měla být pravidla upravena. Věc je nyní před ÚS, který může celý institut třetích osob kvůli rozporu s ústavním pořádkem zrušit.

Teze Transparency International ČR k potřebným změnám právní úpravy financování volebních kampaní ze 6. května 2022 | zdroj: TI

Zavedení sankcí za vedení nečestné nebo nepoctivé volební kampaně je další právní mezerou k vyřešení. Volební zákon do Poslanecké sněmovny zavádí povinnost vést kampaň čestně a poctivě, zejména se zakazuje uvádět nepravdivé údaje o kandidujících. K této povinnosti není zavedena žádná sankce za její porušení.

Jak upozorňuje stanovisko soudce NSS Petra Mikše, dle zkušeností volebního senátu NSS dochází k porušování tohoto pravidla často, jen nedosahuje takové intenzity, aby ospravedlnilo zrušení výsledků voleb, takže prakticky sankce neexistuje. Z pohledu TI by tak měla být zavedena konkrétní sankce za porušení povinnosti vést kampaň čestně a poctivě.

Zajištění funkčního dohledového orgánu je jedním z klíčových bodů pro garanci férových a demokratických voleb. ÚDHPSH čeká na konci roku kompletní obměna vedení. Se současným nekompetentním předsedou Vojtěchem Weisem úřad nevykonává všechny své činnosti odpovídajícím způsobem. K 31. prosinci 2022 Weisovi mandát končí. Obdobně vyprší mandáty i členům úřadu k tomuto datu a dále v prvních měsících roku 2023.

Výběru nástupců by měla být věnována náležitá pozornost. Poslanci a senátoři by měli zajistit pečlivý a transparentní výběr vedení. Nového předsedu pak finálně jmenuje prezident. TI se proto už v březnu tohoto roku obrátila otevřeným dopisem na premiéra Petra Fialu (ODS), aby nedošlo k podcenění situace a ÚDHPSH vedla kompetentní a nezávislá osoba způsobilá takový úřad zastávat a garantovat výkon jemu svěřených pravomocí.

Další body týkající se aktualizace volebních zákonů a potřebných změn najdete v našem dokumentu.

Podcast Stošestka | zdroj: TI 

Přes 10 let zkušenosti s monitoringem voleb v ČR

TI už více než 10 let aktivně monitoruje transparentnost předvolebních kampaní a legislativu spojenou se samotnými volbami. Náš unikátní projekt transparentnivolby.cz, který postupně v různých modelech adoptovali v rámci globální protikorupční sítě TI např. na Slovensku, v Srbsku či Kosovu, přináší v průběhu politických kampaní aktuální přehled, jak si jednotlivé strany a hnutí vedou v transparentnosti a dodržování pravidel a zákonů v rámci demokratické soutěže o voliče.

Za uplynulou dekádu jsme v Česku monitorovali všechny podstatné volby, a to od komunálních, krajských, přes ty do Evropského parlamentu a Senátu, až po prezidentské a do Sněmovny. Díky tomu jsme načerpali velké množství relevantních zkušenosti, které nám dovolují přinést široké veřejnosti a zákonodárcům expertní rady a doporučení podporující transparentnost a fair play v rámci volebního procesu v ČR.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.