Transparency vzdělává o oznamování nekalostí ve spolupráci s PSSZ

Vydáno 19. 08. 2019

Transparency International (TI) se dlouhodobě věnuje posilování ochrany oznamovatelů protiprávního jednání, tzv. whistleblowerů, a to nejen v České republice, ale také v rámci Evropské unie. TI mimo jiné aktivně lobbovala za přijetí evropské směrnice, která přinese novou dynamiku do oblasti whistleblowingu (oznamování nekalostí), a která zohledňuje nejen práva a povinnosti zaměstnanců, ale také zaměstnavatelů.

Seminář TI o whistleblowingu pro zaměstnance a pro představené PSSZ | zdroj: TI

TI proto od roku 2017 vede na toto téma mezinárodní projekt pod názvem TEAM (Together Effectively Against Malpractice), tedy „Společně, efektivně, proti protiprávnímu jednání“. 

PSSZ jde příkladem

Nedílnou součástí projektu TEAM je také osvětová a edukační činnosti zaměřena na zaměstnance služebních úřadů. V rámci tohoto programu spolupracovala TI s Pražskou správou sociálního zabezpečení (PSSZ) na realizaci dvou aktivit.

Prvním cílem bylo prohloubení znalosti zaměstnanců PSSZ s nařízením vlády o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu (č. 145/2015 Sb.),

A dále seznámení se samotným pojmem „whistleblowing“ a k posílení důvěry zaměstnanců služebních úřadů v interní mechanismy pro ohlašování protiprávního jednání.

Budova Pražské správy sociálního zabezpečení na Praze 8. | zdroj: TI

Ve dnech 24. a 31. května 2019 proběhly pro zaměstnance a představené (vedoucí pracovníky jednotlivých úseků) na půdě PSSZ následující aktivity: 

  • Interaktivní kampaň, během které byly v prostorách budovy PSSZ zavěšeny informační cedule, které zaměstnance PSSZ doslova provedly všemi podstatnými informacemi ohledně oznamování protiprávního jednání, jako například: Kde je v prostorách budovy PSSZ umístěna fyzická schránka pro podání či kdo je prošetřovatelem PSSZ?
  • Dva semináře pro zaměstnance a pro představené úřadu za účasti prošetřovatelky PSSZ, Libora Michálka (českého ekonoma, bývalého senátora, politika, úředníka a whislteblowera) a právníků Transparency.

V TI se vážíme proaktivního přístupu a zájmu o reálnou funkčnost interních mechanismů pro ohlašování protiprávního jednání ze strany prošetřovatelky PSSZ a také vítáme zájem PSSZ na spolupráci v oblasti předcházení rizik a oznamování nekalosti. 

„Otevření debaty na téma whistleblowingu v rámci služebního úřadu jednoznačně přispívá k tomu, aby zaměstnanci, kteří se s protiprávním jednáním na pracovišti setkali, věděli, jak a komu jej ohlásit, jak s ním bude naloženo a to vše bez obavy z jakýchkoliv odvetných opatření,“ doplňuje Apolena Ondráčková, právnička TI.

Prezentace, vizuály a jiné materiály a podklady z proběhlých aktivit na PSSZ jsou k dispozici na webových stránkách projektu TEAM.

Veškeré publikace TI o whistleblowingu jsou dostupné online. | zdroj: TI

O projektu TEAM

V rámci projektu TEAM realizujeme či jsme již realizovaly následující aktivity: 

  • Lobbing za přijetí evropské Směrnice o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie, která byla schválena Evropským parlamentem v polovině dubna letošního roku. Více informací o schválené Směrnici naleznete na zde či zde. Více o lobbingu TI naleznete v tzv. Position Paper zde.
  • Zapojení se do přípravy českého zákona na ochranu oznamovatelů protiprávního jednání, například v rámci pravidelných jednání Pracovní komise předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k whistleblowingu, kde zástupci TI mohli vznést připomínky k projednávanému návrhu zákona z pohledu organizace bezprostředně spolupracující s whistleblowery.
  • Analýzu funkčnosti výše zmíněného nařízení vlády č. 145/2015 Sb. s doporučeními na vylepšení jeho aplikace v praxi.
  • Organizace semináře zaměřeného primárně na prošetřovatele protiprávních jednání na služebních úřadech podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb.

Projekty a kauzy: Ochrana oznamovatelů (whistleblowerů) v Evropě

Štítky: Whistleblowing

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.