Whistleblowing (nejen) ve státní správě

Vydáno 20. 03. 2019

Transparency International ČR ve středu 13. března 2019 uspořádala v prostorách Angloamerické vysoké školy v Praze workshop s názvem „Whistleblowing (nejen) ve státní správě“. Setkání se konalo v rámci projektu TEAM (Together Effectively Against Malpractice), zaměřeného na osvětu k problematice oznamovatelů korupce a na zvýšení počtu podaných relevantních oznámení protiprávního jednání.

  • Mgr. Bc. Dalibor Fadrný, zástupce Oddělení boje proti korupci Ministerstva spravedlnosti | zdroj: TI

Workshop byl zaměřen především na prošetřovatele protiprávních jednání na služebních úřadech podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb., kteří měli možnost se vyjádřit k aktuálním problémům při prošetřování konkrétních případů a mohli se s dotazy obrátit na vystupující představitele veřejných institucí odpovědných za legislativní úpravu ochrany whistleblowerů v České republice.

Budoucnost ochrany oznamovatelů

Vedle právníků Transparency International ČR, kteří představili aktivity nevládního sektoru při práci s whistleblowery včetně aktuálního projektu TEAM a některých jeho výstupů, na workshopu vystoupila paní JUDr. Andrea Fáberová, představitelka Odboru vzdělávání a mezinárodní spolupráce ve státní službě Ministerstva vnitra, a Mgr. Bc. Dalibor Fadrný, zástupce Oddělení boje proti korupci Ministerstva spravedlnosti.

Paní doktorka Fáberová se věnovala především problematice nařízení vlády č. 145/2015 Sb. a budoucnosti úpravy ochrany oznamovatelů na služebních úřadech. Své vystoupení doplnila statistikou podaných oznámení za loňský rok. Magistr Fadrný představil nový návrh zákona o ochraně oznamovatelů ve světle dřívějších neúspěšných pokusů a právě projednávané evropské směrnice na ochranu whistleblowerů.

Role prošetřovatelů

Následná diskuze ukázala některé problémy současné úpravy oznamování protiprávního jednání na služebních úřadech. Prošetřovatelé využili možnost vyjádřit se ke své roli a charakteru přijímaných podnětů, které v tuto chvíli ve většině případů míří na pracovněprávní problematiku a prohřešky nadřízených vůči svým podřízeným nebo ve formě nevhodného chování na pracovišti.

S oznámeními zaměřenými na závažná korupční jednání, jako byl vzorový podnět TI dotýkající se veřejných zakázek, se prošetřovatelé ve své praxi na rozdíl od nevládního sektoru nesetkávají. TI proto bude nadále podporovat zavedení účinnějších mechanismů ochrany oznamovatelů korupce nejen ve služebních úřadech. Workshop upozornil na nedostatky aktuální právní úpravy a umožnil přiblížení pohledu služebních úřadů, což by mělo přispět k přijetí silného zákona na ochranu oznamovatelů korupce.

Ke stažení

Prezentace – Whistleblowing nejen ve státní správě (Jan Dupák, Apolena Ondráčková)

 


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.