Index vnímání korupce 2016 (Corruption Perceptions Index, CPI)

Česká republika se v rámci „Indexu vnímání korupce 2016“ (CPI 2016) výrazně propadla a po loňském skoku na 37. místo ve světě se vrátila o 10 míst zpátky – na sdílenou 47. příčku. Náš index dosáhl hodnoty 55 bodů (ze sta možných), shodně s Kyprem a Maltou. K evropskému průměru (65 bodů) však má stále daleko.

Celosvětově v čele žebříčku Indexu vnímání korupce nadále zůstávají severské země a Nový Zéland. První příčku sdílí Dánsko a Nový Zéland s 90 body, Finsko a Švédsko ztratily proti loňskému roku jeden bod a zařadily se na další pozice. První pětici doplňuje Švýcarsko (86 bodů). Opačnou stranu žebříčku uzavírají Severní Korea, Jižní Súdán a Somálsko.

Ve srovnání s členskými zeměmi Evropské unie si ČR nepatrně polepšila: na sdílenou 19. pozici. Ve středu žebříčku se drží pobaltské státy (11., 16. a 18. místo), nebo například sousední Polsko (13. příčka, 62 bodů), Slovensko je na 22. místě s 51 body. Na chvostu Evropy zůstávají Itálie (47 bodů), úplně poslední příčky obsazují Řecko (44 bodů) a Bulharsko (41 bodů).

Index vnímání korupce (Corruption Perceptions Index, CPI) zveřejňuje mezinárodní nevládní organizace Transparency International (TI) od roku 1995. Index řadí země podle stupně vnímání korupce ve veřejném sektoru s použitím stupnice 0–100, kde 100 označuje zemi téměř bez korupce a 0 znamená vysokou míru korupce. Letos se hodnotí celkem 176 zemí.

Žebříček je sestavován na základě výsledků průzkumů mezi experty, v nichž respondenti (ať již jednotlivci či organizace) hodnotí mj. schopnost vládních institucí potlačovat a postihovat korupci, účinnost protikorupčních opatření, rozsah korupce v různých oblastech veřejné správy, míru transparentnosti jejího fungování a míru zneužívání veřejných funkcí a veřejných prostředků. Česká republika byla hodnocena na základě 13 dílčích průzkumů renomovaných mezinárodních institucí.

Data pro Index se sbírají v průběhu roku 2015/2016 a výsledek tedy neodráží jednotlivou nedávnou událost nebo politické rozhodnutí, ale představuje odraz dlouhodobějšího trendu.

Více se o Indexu dozvíte na našich stránkách: transparency.cz/cpi2016

   • Rok vydání: 2017
Stáhnout publikaci

Publikace

Projekty

Bojujte proti korupci s námi.