Comparative study – Tracing of corporate ownership structures up to beneficial owners

Komparativní studie představuje srovnání deseti zemí (Belgie, Česká republika, Francie, Lucembursko, Německo, Rakousko, Slovensko, Spojené státy americké, Švýcarsko, Velká Británie) z pohledu dostupnosti informací a možností rozkrývání vlastnických struktur právnických osob až po konečné skutečné vlastníky. Součástí materiálu jsou i informace o společnostech, které mohou být součástí větších skupin aktivních ve vyhýbání se daní.

Příručka vznikla v rámci projektu Jasné vlastnické a daňové struktury příjemců veřejných peněz, a to ve spolupráci se spolkem Lexperanto.

 


Štítky: Daňové ráje , Taxparency


  • Rok vydání: 2018
Stáhnout publikaci

Publikace

Projekty

Bojujte proti korupci s námi.