Jasné vlastnické a daňové struktury příjemců veřejných peněz


Proč se věnujeme tomuto projektu

Problematice skrytých vlastnických struktur obchodních společností a daňových rájů se věnujeme dlouhodobě. V současné době jde o výrazný zdroj korupčních rizik zejména ve státech západní Evropy. Nástroje umožňující agresivní daňovou optimalizaci jsou ekonomickou hrozbou promítající se nejen do státních rozpočtů, ale i do nerovných podmínek v celém soukromém sektoru.

Současná, ale i plánovaná opatření přijatá na evropské i národní úrovni, která mají napomáhat rozkrývání vlastnických struktur obchodních společností, se ukazují jako nedostatečná. Jedná se především o návrhy z politických dílen, tudíž pouze o státní regulaci bez další koncepční politiky. Transparency International na tomto poli dlouhodobě podporuje aktivní motivační program „daňově transparentní značky“, tzv. Taxparency.

Co konkrétně děláme

Nástroji a procesy, které se v současné době na mezinárodních i lokálních polích zavádějí, se ve spolupráci s experty na daňovou problematiku TI zabývá v projektu Jasné vlastnické a daňové struktury příjemců veřejných peněz (Transparency of corporate ownership structures of public money recipients, including their tax transparency). Součástí projektu je i předávání know-how v podobě detailního přehledu fungování vlastnických a daňových struktur. Připravovaný praktický průvodce s komplexními informacemi o fungování korporátních vlastnických a daňových struktur v deseti vybraných jurisdikcích (ČR, SK, AT, DE, LU, BE, FR, UK, CH, USA) by měl spolu s inovativní e-aplikací zefektivnit proces jejich sledování a rozkrývání.

Připravili jsme pro Vás také pomocný elektronický nástroj pro rozkrývání vlastnických struktur. O přístup můžete žádat na naší emailové adrese: posta@transparency.cz.

Projektem chce Transparency International přispět k větší efektivitě preventivních opatření a snadnější identifikaci nezákonných aktivit souvisejících s praním špinavých peněz a vyhýbáním se daňovým povinnostem a současně přispívat k lepšímu obchodnímu prostředí.

Jaké máme výsledky

  • kulatý stůl a seminář pro představitele příslušných institucí, které se zabývají klíčovými aspekty firemních vlastnických struktur a otázkou daňové transparentnosti (právníci, právní experti, zaměstnanci regulačních úřadů, auditoři, akademická obec)
  • mezinárodní konference a workshop konané v Bruselu pro zástupce Evropské komise, podnikatelská sdružení, poslance a občanskou veřejnost

Donoři

Datum realizace: 8. 12. 2016 – 31. 12. 2017

Další informace o realizaci projektu, připravovaných a uskutečněných akcích budeme zveřejňovat průběžně na těchto webových stránkách projektu.

olaf-logo-official-project-cover

Tento projekt je podpořen programem Evropské unie Hercule III (2014 – 2018), který realizuje Evropská komise. Byl zřízen pro prosazování aktivit v oblasti ochrany finančních zájmů Evropské unie. (Pro více informací: http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/hercule/index_en.htm.) Výhradní odpovědnost za obsah komunikace nesou její autoři. Evropská komise není zodpovědná za jakékoliv další využití informací v ní obsažených. 

 

Související novinky

Jak na rozkrývání vlastnických struktur: Praktická příručka a hranice povinností

2017 Akce a pozvání Novinky a komentáře


První veřejná akce projektu Jasné vlastnické a daňové struktury příjemců veřejných peněz, spolufinancovaného Evropským úřadem pro boj proti podvodům, se uskutečnila 24. května v Praze. U kulatého stolu se sešli zástupci z řad orgánů veřejných institucí a daňových úřadů, do jejichž gesce spadá problematika vlastnických a daňových struktur. Cílem jednání bylo umožnit vzájemnou výměnu informací a diskutovat jednotlivé aspekty předkládané metodologie pro rozkrývání struktur především z hlediska efektivity v praxi.

Praktický průvodce a pomocný elektronický nástroj

2017 Novinky a komentáře


Další ze série veřejných akcí projektu "Jasné vlastnické a daňové struktury" se konala 19. září 2017. Workshop, na kterém se sešlo přes 30 zástupců orgánů veřejné správy (daňových, finančních a kontrolních úřadů) a soukromého sektoru včetně novinářů, uvedl David Ondráčka, ředitel Transparency International. V souvislosti s transparentností majetkových vztahů v českém prostředí připomněl analýzu majetkových struktur největších provozovatelů médií a mediálních domů, kterou vydala Transparency International ČR v červnu 2017. Vyplynulo z ní, že nejasné majetkové vazby jsou v ČR nikoliv výjimečné a údaje a doklady o vlastnických strukturách a skutečných majitelích médií není často možné z veřejných zdrojů dohledat.

Mezinárodní konference: „Tracking money laundering, EU fund frauds and tax evasion“

2017 Novinky a komentáře


V úterý 24. října 2017 proběhla v Bruselu, pod záštitou Stálého zastoupení ČR, mezinárodní konference organizovaná Transparency International Česká republika v rámci projektu Jasné vlastnické a majetkové struktury příjemců veřejných peněz.