Zprůhlednění financování politických stran Kosovské republiky – INTRO – PF2019

Aktualizováno 27. 05. 2019

Proč se věnujeme tomuto projektu

Již třetím rokem se v Kosovu věnujeme politickým financím. Naši činnost v Kosovu lemuje spolupráce s KDI/TI Kosovo. V roce 2017 jsme společně testovali naši metodiku monitoringu předvolebních kampaní na kosovské politické scéně (nejprve během předčasných parlamentních voleb a podruhé během voleb komunálních). V roce 2018 jsme pak navázali projektem zaměřeným na vydefinování, širokou diskusi a propagaci standardů transparentnosti financování.

Co konkrétně děláme

Cílem projektu je zvýšit transparentnost politických financí v Kosovu prostřednictvím podpory připomínkování volebních zákonů v Kosovu, a to na základě náročných parametrů volební legislativy ČR. Za tím účelem uspořádáme expertní kulaté stoly pro účastníky ze všech dotčených skupin (nevládní organizace, akademická obec, zástupci parlamentních politických stran, právní experti).

Druhým nástrojem (vedle pokračující monitorovací činnosti) je i zahájení proškolování mladých lidí připravujících se na politickou kariéru v  transparentnosti politických financí. Za tím účelem uspořádáme intenzivní studijní pobyt pro studenty Institutu politických studií do ČR a následně školení a zasedání v Prištině.

Jaké máme výsledky

V dubnu 2019 proběhla první pracovní cesta českých zástupců TI do Kosova. V rámci cesty proběhl expertní kulatý stůl a celodenní školení kosovské mládeže. Z účastníků jsme pak vybrali tři mladé Kosovce, kteří se zúčastní letní školy v Praze. Výjezd do Prištiny byl také věnován třem interním pracovním setkáním s kolegy z KDI a schůzkou na českém velvyslanectví v Kosovu.

Donoři

Projekt je realizován v období: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

Projekt je realizován z prostředků Ministerstva zahraničních věcí v rámci programu Transition.

 

Bojujte proti korupci s námi.