Jak je důležité míti finance od státu vázané na strany v parlamentu

Vydáno 11. 06. 2019

Mezi 24. a 27. dubnem navštívila expertní skupina Transparency International ČR (TI) Kosovo v rámci projektu „Zprůhlednění financování politických stran Kosovské republiky – INTRO – PF2019“. V Prištině jsme uspořádali otevřený diskusní kulatý stůl na téma zprůhledňování politických financí v Kosovu, školení pro nevládní organizace a především mladé adepty na vstup do politiky. Dále jsme navštívili Velvyslanectví České republiky v Prištině. Všemi aktivitami a mítinky se jako rudá nit táhlo téma aktuální novelizace volebních zákonů v Republice Kosovo.

Návštěva expertů TI v Kosovu | zdroj: TI

Volební legislativa Kosovské republiky, stejně jako zákony upravující sdružování do politických stran, obsahují řadu velmi moderních parametrů. (Informovali jsme o tom už mnohokrát). Jedním z nich je také princip distribuce státního příspěvku stranám v parlamentu, který se odvozuje od počtu vítězných mandátů. Popišme si o co jde.

Peníze nikoliv „na hlavu“ ale straně „na křeslo“

Příspěvek na „mandát poslance“ získává politická strana (!) za každé křeslo, které se jí ve volbách podaří v parlamentu získat – více. Pokud se v průběhu funkčního období poslanec rozhodne opustit stranu (resp. její parlamentní klub), může tak učinit, a přesto dál vykonávat svou funkci. Zůstává mu i poslanecký plat. Ovšem příspěvek na mandát zůstává straně (přestože ta poslance v takovém případě nemůže nahradit loajálnějším náhradníkem).

Tak to funguje nejen v kosovském parlamentu, ale i v Parlamentu ČR. A zdá se to být celkem fér: stranám, které své mandáty získaly v předvolebním klání, zůstává „odměna“, kterou jim vlastně přiřklo voličstvo. Poslanci mají na druhou stranu svobodu stranu opustit, aniž by to nutně znamenalo konec jejich angažmá ve sněmovně.

Proč chtějí některé kosovské strany peníze „na hlavu“

Tomuto celkem funkčnímu financování parlamentních stran v Republice Kosovo ale možná brzy odzvoní. Dolní sněmovna se totiž potýká s přeběhlictvím, neboť poslanecký klub opoziční sociálně-demokratické Vetëvendosje (tj. strany Sebeurčení) opustilo 12 poslanců a založilo nový politický subjekt (sociálně-demokratický PSD). PSD je tedy v parlamentu v oné nezáviděníhodné pozici, kdy nemá nárok na finance od státu, tudíž má enormní zájem co nejdříve volební legislativu změnit.

Převedení „příspěvku na mandát“ ze strany na poslance už má dokonce paragrafované znění a novelizace je na spadnutí. Dle analytika Florenta Spahiji (KDI) je hlasování pouze otázkou času, neboť vládnoucí koalice je na podpoře poslanců PSD závislá, a tak jejich požadavku vyjde vstříc.

„Ovšem i tento zákon, jako tolik jiných, je předmětem politického barteru, a tak si dovedu představit i variantu opačnou: že totiž legislativní návrh bude vládnoucí koalice udržovat jako lákadlo pro PSD, na udržení jeho podpory, ač k jeho prohlasování nikdy nedojde,“ dodává Spahija.

Tento ad hoc zásah by vedl k rozbití funkčního systému, neboť by potenciálně umožňoval další a další fragmentaci parlamentních klubů. V extrémním případě by vlastně mohlo ve stodvacetičlenné dolní komoře kosovského parlamentu vzniknout až sto dvacet nových politických subjektů požívajících výhod finanční podpory od státu…

Vedle konfliktního opatření však návrh přináší i několik velmi pozitivních změn, jako je ustavení samostatného úřadu pro dohled nad financováním stran, který dosud v Kosovu není, nebo požadavek ztransparentnění stranických účtů. To celou situaci dále komplikuje, neboť odmítnout aktuální novelu jako celek znamená odmítnout i její kladné stránky.

Proč se tím zabýváme?

V Kosovu jsme tedy nyní chtě nechtě svědky praktického politologického experimentu v reálném čase. Naše a kosovská pobočka TI dlouhodobě analyzují volební legislativu, monitorují předvolební kampaně, pořádají vzdělávací akce a diskuse na téma politických financí v zemi, kde je situace ještě konfliktnější, citlivější a dle našich parametrů také méně průhledná než v ČR.

Naším úkolem je podpořit kolegy z TI KS/Kosova Democratic Institute v jejich snaze o zprůhlednění kosovských politických stran. Výše popsaný legislativní návrh hodnotí kolegové jako velmi nešťastný a budou se zasazovat o to, aby nedošlo k jeho zavedení – tedy zasazovat alespoň tou měrou, jakou mohou nevládní expertní organizace zasahovat do práce politiků: advokačními aktivitami, aktivizací tlaku občanské společnosti na politickou reprezentaci a popularizací dobré praxe. I v tom jim naše znalosti a zkušenosti přijdou vhod.

TI jim dlouhodobě poskytuje školení týkající se právě osvědčené volební legislativy i dohledových a advokačních postupů.  

 

O návštěvě v Prištině informovala naše ambasáda.

Naše aktivity v Kosovu podporuje MZV ČR v rámci programu Transition Promotion v projektu INTRO PF 2019.


Projekty a kauzy: Zprůhlednění financování politických stran Kosovské republiky – INTRO – PF2019

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.