Kosovská cesta k předčasným volbám

Vydáno 11. 02. 2020

Přechod léta a podzimu přinesl do Kosova spíše vzrůstající teplotou na politickém poli, než klesající teploty do ulic hlavního města Prištiny. Během plánovaného srpnového studijního pobytu našich kosovských kolegů a mladých ambasadorů v Praze již bylo jasné, že se na podzim uskuteční předčasné volby. A tedy také to, že se vypravíme na další monitorovací misi do Kosova. Povolební vyjednávání se však uzavřelo až v minulém týdnu, tedy tři měsíce po předčasných volbách. Se vznikem nové vlády přinášíme ohlédnutí za vývojem, který k tomu vedl.

Vojtěch Srnka | zdroj: TI

Ve dnech 13. až 17. srpna 2019 navštívila Prahu kosovská výprava – tu vedli naši kolegové z kosovské pobočky Transparency. Doprovázeni byli třemi mladými ambasadory, kteří se připravují na dráhu v politické sféře. Cílem bylo s nimi absolvovat vzdělávací pobyt osvětlující problematiku financování politických kampaní. Tým dorazil ve složení Florent Spahija, jakožto koordinátor projektu za KDI/TI Kosovo, Ismet Kryeziu, ředitel KDI/TI Kosovo, a Eugen Cakolli, Violeta Haxholli a Agnesa Haxhiu (ambasadoři transparentnosti politických financí v RKS).

Sérii workshopů předcházel interní meeting, na kterém se diskutovaly projektové výstupy a koordinovala další činnost. Tématem se stala také politická situace v Kosovu, kde tamní premiér čelil řadě kontroverzí. Kromě vládního pokusu o novelizaci volebních zákonů, která by silně ohrozila transparentnost politických kampaní, byl premiér také předvolán haagským zvláštním tribunálem pro vyšetřování válečných zločinů v Kosovu. Tato turbulentní situace, o které jsme informovali již v létě, vyústila v demisi premiéra, pád vlády a v předčasné volby.

Pražská studia

Prvním workshopem provedl kosovskou výpravu Vojtěch Srnka, který se coby investigativní novinář (v té době pracující v redakci Respektu) zabývá mnohými kauzami navázanými na politické finance. Ilustroval svoji práci s otevřenými zdroji na dvou kauzách, které přímo souvisí s dary politickým stranám a z pohledu žurnalisty vyzdvihl, proč je nezbytné peníze plynoucí stranám a kandidátům monitorovat.

V doprovodu koordinátorky projektu za TI ČR Lucie Vilimovské navštívila skupina poslance za Českou pirátskou stranu Františka Navrkala, mimo jiné člena Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny ČR. Během této oficiální návštěvy byla debatována možnost meziparlamentních studijních výměn, politická situace v ČR i v Kosovu a budoucnost monitoringu volebních financí.

Setkání s poslancem Františkem Navrkalem | zdroj: TI

Další studijní den byl věnován dohledovým autoritám – z brněnského Úřadu pro dohled nad financováním politických stran a hnutí dorazil jeho člen Jan Outlý. Společně s Petrem Vymětalem, jakožto externím expertem TI ČR, analyzovali do hloubky fungování dohledového tělesa v českém prostředí. Z přednášky pak vyvstala diskuse s Kosovci, kteří se detailně vyptávali na možnosti a úskalí zavedení podobného systému v Kosovské republice.

Cílem zapojení ambasadorů bylo také ukázat, jak jejich vrstevníci fungují v České republice. Proto se uskutečnil workshop s Martinem Pikousem, zastupitelem za Hnutí občané pro Budějovice. Ten popsal svou roli jakožto mladý komunální politik, fungování neparlamentního, ale naopak regionálního uskupení, financování, průběh kampaně a své postavení coby „benjamínka“ kandidátky.

V neposlední řadě jsme věnovali také jedno dopoledne setkání s analytikem TI ČR Markem Chromým, který kosovským kolegům představil kauzu kolem premiéra Andreje Babiše a také praktické fungování financování předvolebních kampaní před přijetím limitů a dalším novelizací volebních zákonů na příkladu vládního hnutí ANO.

Monitoring předčasných voleb

Po vyhlášení předčasných voleb se spustila oficiální kampaň, kterou jsme ve spolupráci s KDI/TI Kosovo monitorovali. Florent Spahija (KDI) a Ondřej Cakl (TI ČR), kteří dlouhodobě propracovávají metodiku monitoringu předvolebních kampaní v RKS, připravili dotazník zaměřený na zdroje i výdaje jejich financování. Dotazník reflektoval jak zkušenosti TI ČR z našich voleb, tak standardy transparentnosti, které jsme pro Kosovo vytvořili společně s KDI. Naši kolegové pak dotazník rozeslali všem relevantním stranám v Kosovu.

Monitorovací cestu do Kosova absolvovali David Ondráčka, ředitel TI ČR, a Lucia Vilimovská, koordinátorka projektu. Ihned po příletu proběhla schůzka na Velvyslanectví ČR v Kosovu, kde byli velvyslanec a zástupce velvyslance informováni o dosavadním průběhu projektu, o monitoringu kampaně i o roli KDI/TI Kosovo v boji proti novelizaci volebních zákonů. Zároveň se debatovaly nadcházející volby a možná očekávání v případě různých volebních výsledků.

Druhý den cesty byla uspořádána tisková konference, kde vystoupil také David Ondráčka, který mimo hodnocení monitoringu zdůraznil nutnost dohledu občanského sektoru a důležitost politické integrity včetně transparentního financování v dnešním světě. Florent Spahija představil konkrétní výstupy monitoringu, ve kterém se ukázalo, že dosavadní vládní strany odpovědi na dotazníky nezaslaly, výstupy tedy přišly pouze od následného vítěze předčasných voleb Vetëvendosje a několika menších stran.

Tisková konference ke zveřejnění výsledků monitoringu předvolebních kampaní | zdroj: TI

Den D

V den voleb byla spuštěna operace platformy Demokracie v akci (Demokracia në Veprim, DnV), jejíž je KDI/Transparency Kosovo členem. V každé volební místnosti, kterých je po celém Kosovu cca 2500, měla Demokracie v akci svého dobrovolníka s připravenými formuláři a telefonem.

V hlavním městě pak od sedmé hodiny ranní již sedělo na 200 lidí – telefonistů a zpracovatelů dat. Ty koordinovalo dalších 20 lidí z platformy DnV. V pěti vlnách telefonisté obvolávali své seznamy volebních okrsků a zjišťovali, zda byly pozorovány jakékoliv nesrovnalosti, ale reportována byla i základní statistická data – tedy kolik lidí ke které hodině dorazilo k volbám.

Call-centrum v akci | zdroj: TI

Tento neuvěřitelný kolos doběhl do finále kolem desáté večerní, kdy byl ukončen sběr finálních dat a zároveň na základě nich učiněn odhad volebních výsledků. Ty byly představeny na finální tiskové konferenci spolu s hlášeními o volebních nekalostech. Z monitoringu samotných voleb nevyplynula dle závěrů Demokracie v akci zásadní porušení demokratičnosti voleb, která by měla znamenat jejich delegitimizaci.

Dle lokálních expertů je přetrvávajícím problémem tzv. klanové hlasování – tedy v případě, že člen rodiny je zaměstnán vládní koalicí, velmi pravděpodobně k nim poputují hlasy široké rodiny. Souvisí to s vysokou nezaměstnaností v Kosovu i se silnou rodinnou tradicí v regionu. Problematické jsou také odlehlé oblasti na hranicích se Srbskem, kde je situace do dnešních dní stále vyostřená a jak dobrovolníci monitorující tak členové volebních komisí jsou místní a reportované informace nemusí být stoprocentně objektivní.

Dalším problematickým fenoménem se stalo v těchto volbách asistované hlasování. Institut je určený pro osoby se zhoršenou pohyblivostí či s postižením, kterým může být poskytnuta asistence, aby mohly vykonat svou volbu. V podzimních předčasných volbách byl zaznamenán nadměrný výskyt těchto asistovaných hlasování. To vzbudilo podezření, zda nebyl institut asistovaného hlasování zneužíván pro širší manipulaci s hlasy.

Volební výsledky:

  • Vetëvendosje: 25,9 %
  • Demokratický svaz Kosova (LDK): 25,33 %
  • Demokratické straně Kosova (PDK): 21,37 %
  • Spojenectví pro budoucnost Kosova (AAK): 11,7 %

Povolební vyjednávání trvala tři měsíce – vláda vznikla na začátku února 2020.

Vetëvendosje byla jedinou z velkých stran, která zaslala vyplněný dotazník v rámci předvolebního monitoringu. Zároveň transparentní politické finance byly jedním z jejich programových bodů – ne jen pro budoucí projekt, ale i pro dění v RKS, bude velmi zajímavé sledovat, zda se předvolební program odrazí i v povolebním dění.

V rámci projektu vznikl také pracovní dokument představující Inovační metody v předvolebním monitoringu.


Projekty a kauzy: Zprůhlednění financování politických stran Kosovské republiky – INTRO – PF2019

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.