Monitorování předvolební kampaně v Kosovu 2017

Publikováno 31. 01. 2017

Proč se věnujeme tomuto projektu

Pečlivost a důslednost našich monitorovacích aktivit se také projevila při posledních volbách do Senátu a krajských zastupitelstev, kdy už řada politiků evidentně dopředu počítala s tím, že bude hodnocena podle našich kritérií a přizpůsobila tomu jak svoji prezentaci (zveřejnění členů volebního štábu, pečlivé informování o předvolebních mítincích atd.), ale především založila pro kampaň transparentní účet a zveřejnila její rozpočet.

Je načase se o dovednosti podělit a nechat se inspirovat od kolegů, kteří se monitoringu věnují v Kosovu, a proto spolupracujeme na ročním dvojstranném projektu Monitoring Elections in Kosovo, v jehož rámci letos připravíme společnou metodiku monitorování financí ve volebních kampaních a provedeme společný pilotní průzkum.

Co konkrétně děláme

Vedle významného zprůhlednění financí politických stran před letošními parlamentními volbami v Kosovu zajistí spolupráce také podporu občanských aktivit a demokratizačních procesů. Díky prostředkům z grantu MZV budeme moci vydat metodickou „kuchařku“ a především vyškolit tým pozorovatelů, kteří se aktivně zapojí do posilování autority legislativy v zemi, kde si politici ze zákonů o volbách mnoho vrásek nedělají. – Přestože pravidla pro transparentnost financování volebních stran jsou v Kosovu relativně přísnější než například v ČR, s jejich dodržováním je to naopak.

Náš tým přitom nevstupuje na „zelenou louku“. Kosovská pobočka Transparency International, se dohledem na financování politických stran zabývá dlouhodobě a velmi extenzivně, díky čemuž se těší velké důvěře veřejnosti. Podotkněme, že mezi ekonomicko-politickým rozvojem a agilitou a dovednostmi nevládních občanských iniciativ neplatí přímá úměra, a tak se můžeme těšit na nové zkušenosti a strategie, které si budeme moci v Kosovu osvojit my.

Jaké máme výsledky

Donoři

Období realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

Transition logo velké 2017

Projekt podpořilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR v rámci Programu transformační spolupráce.

Bojujte proti korupci s námi.