Studijní pobyt zástupců KDI v Praze

Vydáno 22. 03. 2017

Ve dnech 9.3.-10.3. 2017 proběhla návštěva zástupců kosovské pobočky Transparency International v Praze.

English translation | Anglický překlad Vlajka Velké Británie

  • Studijní pobyt zástupců KDI v Praze: Artan Canhasi, Albert Krasniqi a Ondřej Cakl | zdroj: TI

Studijní pobyt zástupců KDI v Praze | zdroj: TI

Albert Krasniqi, Artan Canhasi a Edita Mustafa přiletěli, aby s námi zahájili první fázi projektu posilujícího monitoring místních voleb v Kosovu 2017.

Na programu byly, vedle pracovních jednání a produkčních příprav, schůzky s experty pro monitoring a konzultace analogií a rozdílů v praxi sledování předvolebních kampaní. Kosovští měli možnost vyslechnout expertní prezentace o financování politických stran a kampaní od Davida Ondráčky, Petra Vymětala, Ondřeje Cakla, dále pohovořit s právníky TI-ČR, kteří se přímo podíleli na monitoringu místních voleb (Martina Mikolášková, Petr Leyer). V rámci kulatého stolu získali poznatky z praxe od Petra Vymětala (FMV VŠE), Michala Škopa (kohovolit.cz). Jednání proběhla také se zástupci organizací Glopolis a nasipolitici.cz.

Zatímco Artan Canhasi nás zasvětil do základních procesů formování aktuální politické scény v Kosovu, Artur Krasniqi pak představil průběh předvolebních monitorovacích akcí za poslední tři roky. Edita Mustafa nastínila postavení nevládních organizací, jejich úlohu a nástroje pro posilování občanské společnosti.

KDI/TI Kosovo disponuje impresivním profesionálním a odborným zázemím a hlubokými zkušenostmi s kontrolou voleb, které její team nabral v náročných podmínkách ustavování demokracie pod mezinárodním dohledem po násilném rozpadu Jugoslávie.

 

Z pracovních jednání vyšlo najevo několik základních poznatků pro další postup projektu:

1) Kontext, realita a metodika monitoringu v ČR a XXK se značně liší a při vytváření Srovnávací studie (Výstup 2.1) na to bude třeba brát ohled. Byly identifikovány konkrétní aspekty vytváření metodiky.

2) Legislativní kontext mírně favorizuje monitorovací aktivity v XXK (oproti ČR), avšak způsob financování politických stran státem je naopak (legálně) „štědřejší“ v ČR.

3) Realita dodržování zákona a politické kultury je daleko neuspokojivější v XXK (a relativně striktní zákony jsou zde beztrestně porušovány), nejsou splněny ani základní parametry pro zajištění transparentnosti financování předvolebních kampaní (a politických stran obecně) a monitoring se dosud zaměřoval na flagrantní porušování volebního systému a pravidel průběhu demokratických voleb.

Obě strany se shodly na produktivnosti pracovního mítinku a velmi obohacujícím obsahu všech prezentovaných referátů a odborných debat, na jejichž základě byly zkonkretizovány odsouhlaseny úkoly pro další období implementace projektu (Research phase): Čeká nás cesta do Kosova, kde proběhne rozsáhlá intenzivní příprava mezinárodního teamu pro monitoring lokálních voleb, plánovaných na podzim 2017.

 

Transition logo velké 2017

Projekt podpořilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR v rámci Programu transformační spolupráce.


Projekty a kauzy: Monitorování předvolební kampaně v Kosovu 2017

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.