EZOZ – Edukace zadavatelů v oblasti zdravotnictví

Publikováno 01. 03. 2016

Proč se věnujeme tomuto projektu

Konference v Bosně a Herczegovině | zdroj: TI

V roce 2016 pokračuje spolupráce mezi českou pobočkou TI CZ a TI Bosna a Hercegovina, a to formou projektu, který si klade za cíl tematicky navázat na loni realizovaný úspěšný projekt „Protikorupční standardy veřejných zakázek“ a zaměřit se na konkrétní oblasti veřejných zakázek v nemocnicích při nákupu přístrojů a vybavení.

Co konkrétně děláme

Hlavním cílem je definovat problematické aspekty při jejich zadávání a zároveň přinést soubor doporučení, která by vedla k zefektivnění zadávání veřejných zakázek a ke snížení korupčních rizik mezi nemocnicemi a soukromými dodavateli.

Jaké máme výsledky

Projekt směřuje k těmto dílčím cílům:

  1. Vznik právní analýzy, která zmapuje praxi při zadávání veřejných zakázek ve zdravotnických zařízeních Bosny a Hercegoviny, a definování problematických aspektů přispívajících k netransparentnosti zakázky
  2. Realizace studijního pobytu v České republice pro zástupce bosenských zadavatelů veřejných zakázek a orgánů státní správy
  3. Zpracování souboru praktických doporučení pro dobrou praxi a pro řešení problematických aspektů při zadávání veřejných zakázek na nákup zdravotnického vybavení v Bosně a Hercegovině
  4. Realizace dvou seminářů (v Sarajevu a Banja Luce), kde budou zveřejněny výsledky právní analýzy současného stavu a soubor doporučení dobré praxe cílovým skupinám

Informace a již realizované aktivity v rámci projektu:

Pracovní cesta zástupců TI CZ do TI Bosna a Hercegovina – 8.-10. 5 2016

Veřejné zakázky ve zdravotnictví jako téma studijního pobytu delegace z Bosny a Hercegoviny – 19.-24. 6. 2016

Vývoz dobré praxe ve veřejných zakázkách za hranice – 30. 11.-3. 12. 2016

Donoři

Doba trvání: rok 2016

Projekt byl realizován z prostředků Programu transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Transition Promotion Program - Logo

Bojujte proti korupci s námi.