Pracovní cesta zástupců TI CZ do TI Bosna a Hercegovina

Vydáno 17. 05. 2016

Problematický je relativně malý trh s dodávkami léků, možnosti získání povolení k dovozu určitého léku, vysoké ceny léčiv a praktický dopad těchto nedostatků na zdravotní stav pacienta.

  • Účastníci schůzky TI ČR a TI Bosna i Hercegovina 8.-10. května 2016 v Sarajevu

Ve dnech 8.–10. května 2016 odjeli zástupci TI-CZ, Petr Leyer a Martina Mikolášková, do  sarajevské pobočky TI, kde se v rámci projektu EZOZ  uskutečnila schůzka se třemi zástupci odborníků z řad zadavatelů z oblasti zdravotnictví a centralizovaného zadávání

Předmětem schůzky bylo představení projektu, stanovení plánu studijní cesty a diskuze nad nejčastějšími problémy, se kterými se zadavatelé v oblasti zdravotnictví setkávají.

V rámci studijního pobytu by mělo být vybraným zástupcům zprostředkováno setkání jednak se zadavateli na úrovni ústředních orgánů státní správy, s řadovými zadavateli v oblasti zdravotnictví, plánováno je i setkání s dodavateli, kteří se účastní veřejných zakázek v oblasti zdravotnictví a ideálně by měly být tyto návštěvy završeny setkáním na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jakožto dozorového orgánu v oblasti veřejných zakázek.

Jedno z témat, které by mohlo být zvoleno k diskuzi v rámci studijního pobytu, byla problematika nákupu léčiv. Problematický je jednak relativně malý trh s dodávkami léků, dále možnosti získání povolení k dovozu určitého léku, vysoké ceny léčiv a praktický dopad těchto nedostatků na zdravotní stav pacienta. Byly zmíněny i problémy, se kterými se potýkají obecně všichni zadavatelé veřejných zakázek.

Projekt byl realizován z prostředků Programu transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Transition Promotion Program - Logo


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.