Evropské fondy: jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání

Publikováno 04. 08. 2014

Proč se věnujeme tomuto projektu

Evropské fondy představují obrovský potenciál pro rozvoj regionů, rozvoj infrastruktury a zlepšení životního prostředí, ale i pro dlouhodobý rozvoj lidských zdrojů, podnikání, vzdělávání a vědy. Jedním z klíčových úkolů státu je zajistit, aby tyto prostředky byly účelně, hospodárně a efektivně využívány. V uplynulém období byla ale česká veřejnost seznamována s celou řadou kauz, kdy byly Evropské fondy využívány neúčelně, nehospodárně či byly dokonce cíleně zneužívány. Korupce a podvody stály za řadou takto neúčelně využívaných či zneužívaných prostředků (kauza Davida Ratha či ROP Severozápad patří mezi nejznámější). I když se korupce a podvody týkají pouze zlomku čerpaných prostředků, jedná se o vysoké hospodářské ztráty fondů, které mohly být využity pro rozvoj ČR. Přímé ztráty pak doprovázejí ztráty sekundární, např. v podobě tzv. korekcí (pokut) Evropské komisi.

Co konkrétně děláme

Hlavním cílem projektu, který je realizován společně s partnerskými organizacemi TI z Maďarska, Litvy a Estonska, je shromáždit příklady dobré praxe při předcházení rizikům korupce a podvodů v rámci využívání evropských fondů, respektive vyvodit závěry a návrhy opatření ze známých kauz z minulosti. Cílem je zároveň vytvořit platformu pro výměnu názorů a zkušeností mezi pracovníky implementačních struktur na téma předcházení podvodům a korupce u Evropských fondů.

Projekt je podporován Programem Evropské Unie Herkules II (2007 – 2013). Tento program je implementován Evropskou komisí. Program byl založen s cílem podporovat aktivity směřující k boji proti podvodů ohrožující finanční zájmy EU, včetně pašování cigaret a padělání. Evropská komise však není odpovědna za názory a aktivity vyslovené či realizované v souvislosti s tímto projektem.

Proaktivní opatření přispějí k omezení rizika korupce a zneužívání evropských fondů a naopak k posílení jejich vnímání jako unikátní příležitosti pro Českou republiku.

Projekt byl zahájen v listopadu 2012 přípravou sběru informací a koordinací se zahraničními partnery. Jeho vyvrcholením se stala mezinárodní konference Evropské fondy: jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání, která se uskutečnila 16. květnu 2013 v Praze a na ni navazují semináře v Estonsku, Maďarsku a Litvě. O projektu si můžete přečíst podrobněji v našem odkaze.

Jaké máme výsledky

Konference:

Konference s mezinárodní účastí „Evropské fondy: jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání“ se uskutečnila dne 16. května 2013 v hotelu Pyramida. Konference byla určena převážně pracovníkům implementační struktury Evropských fondů. Dále pak dalším odborníkům, kteří s korupcí a podvody při implementaci Evropských fondů mohou přijít do styku, jako jsou kontroloři a auditoři či policisté a státní zástupci a také zástupcům nevládních organizací.

Cílem konference bylo podívat se na předcházení rizikům podvodů a zneužívání z různých perspektiv:

– z pozic implementační struktury,

– Evropské komise,

– externích kontrolních institucí

– a také nevládních organizací.

Zahraniční pohled byl reprezentován vystoupeními zástupců partnerských organizací Transparency International z Maďarska, Litvy a Estonska.

Program konference je k zobrazení zde.

Na konferenci vystoupili tito mluvčí.

 

Prezentace jednotlivých mluvčích ke stažení:

Daniel Braun: Strategie pro boj s podvody a korupcí v rámci čerpání fondů SSR v období 2014 – 2020

David Sventek: Prevence podvodného a korupčního jednání v podmínkách ROP Moravskoslezsko

Jiří Fiala: Systémové problémy a dysfunkce čerpání dotací z EU 2007-2013 v ČR

Kristina Tonnisson: OLAF Dohled nad fondy EU v Estonsku

Michal Fiala: Působnost NSZ při postihu trestné činnosti spojené s čerpáním prostředků z fondů EU

Miloslav Kala: Rizika korupce a podvodů při využívání evropských fondů z pohledu NKÚ

Miroslav Matej: Transparentnost a kontrola euro fondů

Ruta Mrazauskait: Dohled nad fondy EU- Prevence korupce a podvodů ve fondech EU na Litvě

Tomáš Babáček: Právní limity a možnosti činnosti fondu EU

 

Závěrečné studie:

EU funds watch Summary

EU funds watch Report Czech Republic

EU funds watch Report Estonia

EU funds watch Report Hungary

EU funds watch Report Lithuania

 

Donoři

Doba trvání: listopad 2012 – květen 2013

Partneři:

Transparency International – Litva

Transparency International – Estonsko

Transparency International – Maďarsko

 

Hercule II 2007-13 - logo OLAF European Commission - Logo

Více informací o programu Hercules Evropského úřadu boje proti podvodům OLAF naleznete v odkaze zde.

Bojujte proti korupci s námi.