Materiály k whistleblowingu (nejen) pro prošetřovatele

Vydáno 25. 09. 2019

Hlavním smyslem této webové stránky je usnadnění nesmírně důležité role prošetřovatelů. Lze zde nalézt materiály, které mohou sloužit jak pro osobní účely, tak vzdělávání a šíření osvěty o tématu whistleblowingu na pracovišti. Vhodné jsou tak nejen pro profesionály z oboru, ale pro kohokoliv se zájmem o tuto problematiku.

Transparency International (TI) se tématu whistleblowingu věnuje dlouhodobě z rozličných úhlů pohledu. V případě jakéhokoliv dotazu či podnětu se tak na nás neváhejte kdykoliv obrátit.

V současné době se TI whistleblowingu věnuje v rámci projektu TEAM a aktivně se zapojuje do přípravy českého zákona na ochranu oznamovatelů protiprávního jednání. V minulosti lobbovala za přijetí evropské směrnice na ochranu whistleblowerů nebo analyzovala funkčnost nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o jejímž obsahu šíří povědomí na služebních úřadech.

Workshop pro prošetřovatele

V březnu 2019 proběhl workshop pro prošetřovatele na téma „Whistleblowing (nejen) ve státní správě“, na kterém vystoupili zástupci TI společně s představiteli Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti, kteří se tomuto tématu intenzivně věnují.

Osvětová kampaň PSSZ

TI v rámci projektu TEAM uspořádala osvětovou kampaň pro zaměstnance Pražské správy sociálního zabezpečení, jejíž cílem bylo prohloubení znalostí zaměstnanců PSSZ ohledně problematiky whistleblowingu a platných pravidel v souladu s vládním nařízením. Akce měla za úkol posílit důvěru zaměstnanců ve vedení služebního úřadu, na kterém působí.

TI považuje za vhodné, aby zaměstnanci byli s mechanismy whistleblowingu seznámeni interaktivní formou, například pomocí hry, během které budou prostřednictvím informačních tabulí se šipkami dovedeni ke schránce pro příjem podnětů. TI doporučuje na interaktivní část navázat setkáním se zájemci, kde jim budou dané postupy podrobněji vysvětleny a případné otázky zodpovězeny.

Ukázku, jak mohou být otázky formulovány, naleznete zde. Odpovědi lze formulovat podle očekávané úrovně znalostí zaměstnanců. Také v nich můžete informovat o dalších aktivitách, například školeních na téma etiky a whistleblowingu.

TI je připravena pomoci služebním orgánům s organizací takovéto akce pro zaměstnance.

Příklady whistleblowerů

Pro zvýšení zájmu zaměstnanců o téma whistleblowingu bývá účinné zmínit příběhy skutečných lidí, kteří nekalé jednání na svém pracovišti nahlásili. TI proto zpracovala příběhy několika whistleblowerů, které lze dále použít ke vzdělávacím účelům.

Whistlebloweři mezi námi. | zdroj: TI

Jednou ze známých whistleblowerů je Zuzana Hlávková. Video, ve kterém hraje hlavní roli, bylo natočeno podle jejího skutečného příběhu. Jeho poselství spočívá v pochopení toho, že i „běžní“ lidé mohou svou statečností něco změnit. Video je vhodné pro zaměstnance k pochopení významu whistleblowingu (ideálně na konec přednášky k dokreslení tématu nebo na úvod k otevření diskuse).

Echo – Může náš hlas rezonovat? | zdroj: TI

Komiks

Krátký komiks zábavnou formou poukazuje na morální dilemata potenciálního whistleblowera. Je vhodný k rozpoutání diskuze (jak by se měl hlavní hrdina zachovat apod.)

Komiks o whistleblowingu | zdroj: 4Etika

Příručka pro prošetřovatele

Připravili jsme pro vás příručku, která shrnuje poznatky TI v oblasti whistleblowingu se zaměřením na praxi prošetřovatelů ve služebních úřadech. Poskytuje základní informace o oznamování protiprávních jednání na pracovišti, které je možné využít při seznamování zaměstnanců s touto problematikou. Kromě toho obsahuje také užitečná data pro vaši práci a vyzdvihuje důležité aspekty účinných oznamovacích systémů.

Publikace TI

TI se problematice whistleblowingu věnuje dlouhodobě. Pro zájemce o prohloubení znalostí doporučujeme několik dalších publikací. Sdílíme také některé publikace mezinárodní sítě TI:

 • Whistleblowing a ochrana oznamovatelů v České republice
  • Publikace z roku 2009 se zabývala whistleblowingem z různých úhlů pohledu. Přináší základní fakta a informace o tom, jak je toto téma řešeno a vnímáno v ČR. Vzhledem k absenci zákonné úpravy je text stále v mnoha ohledech aktuální.
 • Whistleblowing není donašečství
  • Příručka nejen pro oznamovatele přispívá k lepšímu porozumění problematiky whistleblowingu a ukazuje jeho možnosti i rizika. Zároveň nabízí návod lidem, kteří se stanou svědky nekalého jednání a zvažují, jak s informacemi naložit.
 • Maják v moři korupce
  • Publikace o fungování právní poradny TI, která se pravidelně věnuje podnětům občanů, kteří se stali whistleblowery nebo potřebují poradit, jak se získanými informacemi o nekalém jednání naložit.
 • Whistleblowing in Europe: Legal protections for the whistleblowers in EU
  • Přehledná studie mezinárodní TI o úrovni právní ochrany oznamovatelů ve 27 zemích EU včetně ČR.
 • Internal Whistleblowing Mechanisms – Topic Guide
  • Příručka mezinárodní sítě TI k zavádění vnitřních oznamovacích mechanismů, která poradí, jak potřebné postupy zavést, aby byly účinné a sloužily svému cíli.
 • The Business Case for „Speaking Up“
  • Informace ve stručné příručce pro soukromé společnosti jsou v mnoha ohledech použitelné i ve státní správě. Přínosy účinných oznamovacích mechanismů jsou pro státní instituce také nezanedbatelné.

Ke stažení


Projekty a kauzy: Ochrana oznamovatelů (whistleblowerů) v Evropě

Štítky: Whistleblowing

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.