Whistleblowing a ochrana oznamovatelů v České republice

Tato publikace se věnuje problematice whistleblowingu z několika úhlů. V první části pojednává o whistleblowingu a ochraně oznamovatelů obecně. Mimo jiné uvádí různé zahraniční zkušenosti a doporučení Transparency International pro legislativní úpravu této problematiky.

V druhé části představuje výsledky průzkumu o whistleblowingu realizovaného mezi zaměstnanci v České republice. Průzkum zjišťoval postoj zaměstnanců ve státní i soukromé sféře k institutu oznamovatele a mapoval jejich zkušenosti s whistleblowingem.

V třetí části publikace je stručně zpracován přehled stávajících právních předpisů platných v ČR, které mohou sloužit jako základ pro úpravu této problematiky. Věnujeme se zde současným možnostem zaměstnanců upozorňovat na nekalé praktiky na pracovišti, překážkám v oznamování a existujícím ochranným opatřením.

Poslední dva příspěvky se věnují kulturním a společenským otázkám souvisejícím s problematikou whistleblowingu. Čtvrtý příspěvek zkoumá vztah novinářů a oznamovatelů a zaměřuje se na zkušenosti a práci novinářů s těmito osobami. Pátý příspěvek popisuje z pracovně-psychologického úhlu, jak je oznamovatel vnímán, jaká osobní dilemata zvažuje a jak se k těmto osobám staví pracovní kolektiv a nadřízení.

Anglická verze je k zobrazení zde.  • Rok vydání: 2011
Stáhnout publikaci

Publikace

Projekty

Bojujte proti korupci s námi.