"V jakém okamžiku vznikne zvolenému zastupiteli mandát a co se stane v případě, že odmítne složit slib?"

Publikováno 07. 12. 2017

Podle § 55 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů (dále jen „VolZ“):  „Mandát člena zastupitelstva obce vzniká zvolením; ke zvolení dojde ukončením hlasování“.  Zákon dále stanovuje, že podle § 55 odst. 2 písm. a) „Mandát zaniká odmítnutím slibu člena zastupitelstva obce nebo složením slibu s výhradou“.  Pokud by tedy zastupitel odmítl složit slib člena zastupitelstva, jeho mandát by zanikl. Na jeho místo by nastoupil náhradník z kandidátní listiny téže volební strany v pořadí dle § 45 odst. 5 VolZ, a to dnem následujícím po dni, kdy došlo k zániku mandátu. Pakliže by zde takový náhradník nebyl, zůstane mandát uprázdněn do konce funkční období zastupitelstva obce.

< Zpátky do poradny

Další otázky na toto téma

Bojujte proti korupci s námi.