"Mají zastupitelé povinnost odpovědět při zasedání zastupitelstva na dotazy občanů ihned?"

Publikováno 07. 12. 2017

Zákon o obcích dává v § 16 odst. 2 písm. g) občanům obce právo podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty (otázka na zastupitele je v takovém případě kvalifikován jako podnět), které musejí orgány obce vyřídit bezodkladně, nejpozději však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce pak do 90 dnů. Jinými slovy: dotaz občana na jednání zastupitelstva musí být vyřízen do 60, resp. 90 dnů, přičemž jej může vyřídit jak na místě příslušný zastupitel, radní, starosta apod., tak i obecní úřad, na který může být vyřízení delegováno.

< Zpátky do poradny

Další otázky na toto téma

Bojujte proti korupci s námi.