"Může zastupitelstvo obce pověřit zpracováním konkrétního úkolu radu obce?"

Publikováno 07. 12. 2017

Dle našeho názoru se domníváme, že zastupitelstvo nemůže explicitně úkolovat radu obce. Odůvodňujeme to tak, že oba orgány obce mají ze zákona (taxativně) vymezenou pravomoc, co mohou nebo nemohou činit. V zákoně není uvedeno, že by zastupitelstvo mohlo úkolovat nebo zavazovat radu obce. Zákon o obcích pouze v § 84 odst. 5 stanovuje, že zastupitelstvo obce rozhoduje o zrušení usnesení rady obce, jsou-li mu předložena k rozhodnutí podle § 105 odst. 1. Zastupitelstvo může tedy rozhodovat o zrušení některých usnesení rady obce, pokud je dodržen procesní postup podle zákona, ale není zde nikde uvedeno, že by mohla usnesením uložit povinnost radě obce přijmout některé usnesení nebo něco činit. Ani ustanovení týkající se pravomoci rady obce nespecifikuje, že by byla rada povinna plnit úkoly zastupitelstva.

Zároveň doplňujeme, že dle § 99 odst. 1 zákona o obcích, se uvádí, že rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce. (…) Ovšem, to že odpovídá ze své činnosti zastupitelstvu obce, není vykládáno tak, že by mohlo zastupitelstvo úkolovat radu obce, ale je to zde vztahováno právě k ustanovení o možnosti zastupitelstva zrušit usnesení rady obce (pokud je předložen návrh dle § 105 odst. 1).

< Zpátky do poradny

Další otázky na toto téma

Bojujte proti korupci s námi.