"Společnost neplní povinnost zveřejňování účetních závěrek ve sbírce listin, a přesto se účastní několika veřejných zakázek. Není to v rozporu se zásadou transparentnosti?"

Publikováno 07. 12. 2017

Skutečnost, že společnost neplní povinnost zveřejňování účetních závěrek ve sbírce listin, není v rozporu se zásadou transparentnosti v oblasti veřejných zakázek, neboť v rámci kvalifikačních předpokladů nevyžaduje předložení účetní závěrky. Daná situace je však v rozporu se zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen „ZVR“), kdy společnost porušuje povinnost danou § 66 ZVR. Soulad lze zajistit prostřednictvím podnětu k příslušnému krajskému soudu, který se podnětem musí zabývat z úřední povinnosti a v případě rozporu vyzve společnost k nápravě.

< Zpátky do poradny

Další otázky na toto téma

Bojujte proti korupci s námi.