"Jaké jsou finanční limity pro zakázky malého rozsahu, podlimitní zakázky a zakázky nadlimitní."

Publikováno 15. 04. 2015

Dle platného a účinného znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a prováděcího nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, jsou určující následující finanční limity:

Pokud jde o zakázky malého rozsahu, těmi jsou zakázky na dodávky nebo služby, jejichž předpokládaná hodnota nedosáhne 2  000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.

Pokud jde o podlimitní zakázky, těmi jsou zakázky na dodávky nebo služby, jejichž předpokládaná hodnota činí nejméně 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty a nedosáhne finančního limitu pro nadlimitní veřejnou zakázku.

Dle zákona o zadávání veřejných zakázek je nadlimitní veřejnou zakázkou veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota bez daně z přidané hodnoty dosáhne nejméně finančního limitu stanoveného prováděcím právním předpisem pro jednotlivé kategorie zadavatelů, oblasti a druhy veřejných zakázek, případně kategorie dodávek nebo služeb.

Pokud jde o nadlimitní zakázky, na ty se vztahuje §2 nařízení vlády č. 172/2016 Sb.:

(1) Finanční limit v případě veřejných zakázek na dodávky činí

1.     3 686 000 Kč pro zadavatele dle § 4 odst. 1 písm. a) až c) ZZVZ, to neplatí pro zadavatele v oblasti obrany uvedených v písmeni b) bod 1.,

2.     5 706 000 Kč pro zadavatele dle § 4 odst. 1 písm. a) až c) ZZVZ působícího v oblasti obrany, pokud předmět veřejné zakázky nezahrnuje výrobky uvedené v příloze nařízení; pro zadavatele dle § 4 odst. 1 písm. d) a e), odst. 2 a odst. 5 ZZVZ 

3.     11 413 000 Kč pro sektorové zadavatele.

(2) Finanční limit v případě veřejných zakázek na služby činí

1.     3 686 000 Kč pro zadavatele dle § 4 odst. 1 písm. a) až c) ZZVZ,

2.     5 706 000 Kč pro zadavatele dle § 4 odst. 1 písm. d) a e), odst. 2 nebo odst. 5 ZZVZ

3.     11 413 000 Kč pro sektorové zadavatele.

 

(3) Finanční limit v případě veřejných zakázek na stavební práce činí 142 668 000 Kč

(4) Finanční limit pro sektorové zadavatele v případě veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti činí

1.     a) na dodávky a služby 11 413 000 Kč,

 

< Zpátky do poradny

Další otázky na toto téma

Bojujte proti korupci s námi.