"Je trestné porušení interní směrnice při zadávání veřejných zakázek?"

Publikováno 07. 12. 2017

Ohledně dodržování interní směrnice platí, že nemá tzv. právní sílu jako zákon. Z toho důvodu, pokud dochází k porušování interní směrnice, není to samo o sobě důvod pro naplnění trestněprávní odpovědnosti. Osoba by byla trestněprávně odpovědná v okamžiku, kdy by se k porušení interní směrnice podařilo zajistit důkaz, který by jasně vypovídal o záměrné manipulaci se zakázkami. Je důležité podotknout, že například ani porušení zákona o zadávání veřejných zakázek ještě nemusí být trestným činem. Vždy musí být spolehlivě prokázáno, že byl zákon porušen úmyslně. Došlo tedy k takovému jednání, které je společensky škodlivé a naplňuje některou ze skutkových podstat uvedenou v trestním zákoníku.

< Zpátky do poradny

Další otázky na toto téma

Bojujte proti korupci s námi.