"Je třeba, aby město v případě, že plánuje uzavřít smlouvu o úvěru, iniciovalo zadávací řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách?"

Publikováno 15. 04. 2015

Smlouvě o úvěru, jejímž obsahem je jednak závazek věřitele poskytnout dlužníkovi v jeho prospěch peněžní prostředky, jednak závazek dlužníka poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky, a kterou uzavírá veřejný zadavatel s dodavatelem, nemusí předcházet zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Tento předpis řadí úvěr mezi obecné výjimky z povinnosti zadávat veřejnou zakázku v zadávacím řízení.

Jde o změnu oproti předchozímu stavu, jelikož k 1. říjnu 2016 zrušený zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, úvěr mezi obecné výjimky z povinnosti zadávat veřejné zakázky v zadávacím řízení neřadil.

Město jakožto veřejný zadavatel tedy nemusí zahájit zadávací řízení dle postupu formalizovaného ZZVZ, ale může k tomu kroku samozřejmě dobrovolně přistoupit.

< Zpátky do poradny

Další otázky na toto téma

Bojujte proti korupci s námi.