"Můžu jako neúspěšný uchazeč získat informace o obsahu nabídky, kterou podal vítěz výběrového řízení?"

Publikováno 07. 12. 2017

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím je možné podat u zadavatele žádost o poskytnutí informace ve věci zaslání kopie nabídky nebo vybrané části nabídky. Zadavatel Vám musí tuto nabídku poskytnout v okamžiku, kdy je již ukončeno zadávací řízení.  Doporučujeme se přímo v textu žádosti odvolat i na rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem z 25. 4. 2012 sp. zn. 15 Ca 89/2009, zveřejněného ve sbírce Nejvyššího správního soudu pod č. 2694/2012 Sb., kde bylo rozhodnuto o povinnosti povinného subjektu (zadavatele) poskytnout, na základě žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nabídku, pakliže již bylo zadávací řízení ukončeno.

< Zpátky do poradny

Další otázky na toto téma

Bojujte proti korupci s námi.