"Spadají společnosti, které jsou zřízené obcí (v dikci zákona tedy územně samosprávným celkem) pod zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále „Infz“)?"

Publikováno 07. 12. 2017

Dle ustálené rozhodovací praxe je možné dovodit, že v případě, kdy má územní samosprávný celek rozhodující vliv na řízení určité společnosti, tak se tato společnost podřadí pod pojem „veřejná instituce“. Orgán veřejné moci, jako zakládající a řídící orgán, je pak povinen informace poskytnout. I přes ustálenou judikaturu v této oblasti je však otázka stále aktuální vzhledem k neochotě společností informace poskytovat. Často se tak stává, že žadatel se domáhá uplatnění svého subjektivního práva na informace v soudním řízení.

< Zpátky do poradny

Další otázky na toto téma

Bojujte proti korupci s námi.