"Co když je po mě požadováno zaplacení neadekvátní peněžní částky za poskytnutí informací, aniž by ji vyčíslil?"

Publikováno 07. 12. 2017

Dle § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon) je možné žádat úhradu za poskytnutí informace. Výše úhrady dle § 17 odst. 1 informačního zákona však nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Dle § 17 odst. 3 informačního zákona pak v případě, že povinný subjekt úhradu požaduje, tak musí vyčíslit, jak k ní dospěl. Oblast pak podrobně upravuje nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Pakliže tedy peněžní částku nevyčíslil, nemá právo požadovat její zaplacení. Proti takovémuto jednání je možné podat stížnost dle § 16a odst. 1 písm. d) informačního zákona.

< Zpátky do poradny

Další otázky na toto téma

Bojujte proti korupci s námi.