"Má občan právo přístupu k usnesení či zápisu rady obce?"

Publikováno 15. 04. 2015

Pokud jde o právo občana k přístupu k usnesení rady obce, §16, odst. 2, písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen „OZř“), stanoví, že občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo nahlížet do usnesení rady obce.

 

Pokud jde o právo občana na přístup k zápisu z jednání rady obce, toto právo je OZř přiznáno pouze členům zastupitelstva obce, nicméně je běžnou praxí, že se zápisy z jednání občanům poskytují. Soudní judikatura dovodila, že zápisy z jednání rady obce by neměly být utajovány ani jiným osobám než zastupitelům.

< Zpátky do poradny

Další otázky na toto téma

Bojujte proti korupci s námi.