"Jaké jsou náležitosti žádosti o informace podle informačního zákona?"

Publikováno 07. 12. 2017

V souladu s § 14 informačního zákona musí být z žádosti zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Vedle těchto náležitostí se musí  v žádosti dále uvést:

  1. Jméno a příjmení popř. u právnických osob název žadatele
  2. Datum narození popř. u právnických osob IČO
  3. Adresu místa trvalého pobytu nebo, nejste-li přihlášen k trvalému pobytu, adresu bydliště popř. u právnických osob sídlo
  4. Adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště (adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa)

 

Mimo výše zmíněných formálních náležitostí, je důležité, aby byla žádost formulována tak, aby byla jednoznačná a zároveň umožnila získat žadateli potřebné informace. Dále je nutné se přesvědčit, že se nejedná o informace, které jsou vyloučeny z poskytování podle § 7 – 12  informačního zákona. Jsou jimi např. utajované informace, osobní údaje či podklady pro správní nebo jiné rozhodnutí aj.

< Zpátky do poradny

Další otázky na toto téma

Bojujte proti korupci s námi.