"Prodloužili mi lhůtu k vyřízení žádosti o informace. Můžu proti tomu podat stížnost?"

Publikováno 07. 12. 2017

Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon) v § 14 odst. 7 uvádí, že povinný subjekt může lhůtu pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona prodloužit ze závažných důvodu, které taxativně vyjmenovává, maximálně však o deset dní.

Zákon obsahuje dva typy opravných prostředků, kterými jsou stížnost a odvolání. Zatímco odvolání směřuje proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, stížnost může být podána v případě situací specifikovaných v § 16a odst. 1. informačního zákona. V taxativním výčtu však není uvedena možnost podat stížnost z důvodu nesouhlasu s prodloužením lhůty pro poskytnutí informace, tudíž zákon s možností bránit se proti rozhodnutí o prodloužení lhůty pro poskytnutí informace nepočítá.

< Zpátky do poradny

Další otázky na toto téma

Bojujte proti korupci s námi.