Občané Litoměřic poslali jasný vzkaz představitelům radnice města: naši nemocnici nedáme

Vydáno 21. 11. 2019

V pátek 8. listopadu 2019 proběhlo v Litoměřicích místní referendum. Občané se měli vyjádřit, zda si přejí, aby tamní nemocnice zůstala ve veřejných rukou města, kraje, případně státu, nebo zda podporují převzetí nemocnice soukromým investorem. Výsledek referenda byl jednoznačný.

Nemocnice Litoměřice | zdroj: Pavel Křivohlavý, 5plus2.cz

Podle zákona o místním referendu bylo třeba, aby se hlasování zúčastnilo alespoň 35 % oprávněných osob ve městě, pro rozhodnutí v referendu bylo třeba nadpoloviční většiny hlasujících, kdy zároveň tato většina musela představovat alespoň 25 % oprávněných voličů.

Jedině při splnění těchto podmínek mohlo být místní referendum hodnoceno jako platné a závazné. Litoměřičtí svou účastí tato čísla jednoznačně překonali a o své nemocnici rozhodli prakticky jednomyslně. 

V den hlasování se do hlasovacích místností dostavilo celkem 10 108 hlasujících, což představuje 52,31 % oprávněných osob ve městě. Co je však ještě podstatnější, pro volbu, aby městská nemocnice zůstala ve veřejných rukou, se vyslovilo celkem 9 691 voličů, tedy 95,87 % z celkového počtu hlasujících.

„Podle zákona je rozhodnutí v místním referendu pro zastupitelstvo a další orgány města závazné, musí jej respektovat. Jeho výsledek v TI vnímáme jako jasný vzkaz občanů směrem k vedení města, že na dalším směřování místní nemocnice jim velmi záleží,“ říká Pavel Jiříček.

„Zdravotnictví se dotýká každého z nás, je proto dobře, že občané Litoměřic dokázali prosadit veřejný zájem. Může to být také silný precedent do budoucna,“ dodává právník Transparency International (TI).

Kauza litoměřické nemocnice

Situaci okolo litoměřické nemocnice se TI věnuje delší čas. Již letos v srpnu jsme na nevyjasněné okolnosti s prodejem nemocnice upozornili, žádali jsme tamní radnici o vysvětlení netransparentních postupů ve věci.

Zajímavým aspektem privatizace byl možný vstup skupiny Penta, který naznačovaly veřejné zdroje. Jméno této finanční skupiny se vyskytuje i v jiné ´nemocniční´ kauze, a to projektu nové zlínské nemocnice. I ta byla obestřena řadou pochyb a stejně jako tento případ postrádala hlubší argumentaci.

Privatizace veřejného zájmu

Konkrétně se TI touto kauzou zabývá v rámci projektu City Capture 2.0, který sleduje privatizaci veřejného zájmu na úrovni regionů a municipalit. Na projektu TI spolupracuje s neziskovou organizací Fórum 50 %, která podporuje vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích.

„Zdraví je oblast, ve které Česká republika vykazuje v mezinárodním srovnání rovnosti žen a mužů velmi dobré hodnocení. Je to dáno dobrým poměrem kvality, rozsahu a dostupnosti zdravotní péče, kterou zvláště ve vyšším věku ženy více využívají,“ říká Veronika Šprincová ředitelka Fóra 50 %. 

„Máme obavu, že pokusy převádět důležité nemocnice z veřejných do soukromých rukou mohou v budoucnu vést k omezování dostupnosti zdravotnických oborů, které nejsou ziskové. Uznání za důslednou obhajobu veřejného zájmu patří především hlavní iniciátorce referenda vedoucí sestře Aleně Rožcové a jejím spolupracovníkům a spolupracovnicím,“ doplňuje.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.