Litoměřická radnice chce prodat prosperující nemocnici. Rozhodnutí budí značné rozpaky a přináší řadu otázek. TI žádá radnici o vysvětlení

Vydáno 01. 08. 2019

Transparency International (TI) se na základě podnětu klientů právní poradny začala zabývat kauzou litoměřické nemocnice. Tamní vedení radnice se rozhodlo prodat akcie nemocnice soukromému subjektu, a to navzdory loňskému předvolebnímu slibu ponechat nemocnici v rukou města. Velká část veřejnosti je proti a chystá místní referendum.

Nemocnice Litoměřice | zdroj: Pavel Křivohlavý, 5plus2.cz

Zdravotnické služby ve městě Litoměřice jsou poskytovány obchodní společností Nemocnice Litoměřice, a.s., jejímž stoprocentním akcionářem je město Litoměřice. Předsedou představenstva společnosti je člen rady města za ODS.

Nemocnici se daří, tak ji pojďme prodat

Podle výročních zpráv je nemocnice v dobrém ekonomickém stavu. Přesto se myšlenkou na vstup soukromého subjektu do nemocnice v Litoměřicích radnice zabývala již během minulého volebního období.

V březnu roku 2018 město, resp. společnost Nemocnice Litoměřice, a.s., zahájila tzv. koncesní řízení. Na jeho základě měl být vybrán subjekt, který by nemocnici v Litoměřicích provozoval a zajišťoval lékařskou a nemocniční péči, kterou doposud zabezpečovalo město Litoměřice.

Společnost Nemocnice Litoměřice, a.s., by tak majetkově nadále zůstala v rukou města, a to včetně areálu nemocnice. Ten měl být poskytnut třetí osobě do užívání na základě pachtovní smlouvy. Město chtělo tímto krokem přenést provoz nemocnice na třetí osobu – soukromý subjekt.

Do procesu však tehdy vstoupil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který rozhodl zadávací řízení na vypsanou veřejnou zakázku (koncesi na služby) zrušit, a to pro nedodržení zákonem stanoveného postupu v koncesním řízení. Nemocnice Litoměřice, a.s., podala proti rozhodnutí úřadu rozklad, změnu verdiktu to však nepřineslo a ÚOHS zadávací řízení v listopadu 2018 pravomocně zrušil.

Kompletní prodej na stole

Do podzimních voleb v roce 2018 vstupovali budoucí vítězní kandidáti s jednoznačným slibem, že  prodej nemocnice v Litoměřicích neplánují. O to větší překvapení vzbudilo pár měsíců po volbách usnesení rady města deklarující záměr prodat 100 % akcií, které město drží ve společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s.

Město si nechalo vypracovat základní alternativy postupu pro získání partnera a příslušné znalecké posudky. Místostarosta Karel Krejza (ODS) pak v dubnu 2019 na zasedání zastupitelstva o záměru informoval veřejnost.

Veřejně ohlášený záměr vedení města Litoměřic nemocnici kompletně prodat se okamžitě potkal se silným nesouhlasem ze strany zaměstnanců nemocnice a občanů města. Vznikla petice za zachování nemocnice v rukou města, kterou během několika dní podepsaly tisíce občanů.

Vedení města však ve svém záměru pokračovalo dál. Občané Litoměřic se proto rozhodli využít institutu místního referenda, který by jim mohl dát do rukou potřebný právní nástroj pro záchranu nemocnice. Byl ustanoven petiční výbor a během května 2019 začat sběr podpisů pro návrh na vyhlášení referenda.

Silná podpora referenda

K dnešnímu dni množství podpisů několikanásobně převyšuje počet, který je pro vyhlášení referenda dle zákona nezbytný. Letos v červnu se uskutečnilo zasedání zastupitelstva města Litoměřice, na kterém byl osud nemocnice dlouze diskutován. Vedení města na něm přišlo s novým návrhem navýšit základní kapitál společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., konkrétně formou upsání nových akcií.

Z původního záměru prodat 100 % třetí osobě slevilo město na 49 % pro soukromý subjekt a 51 % navrhovalo ponechat v rukou města. Konečný závěr však na zasedání zastupitelstva nepadl a otázka prodeje je tak stále otevřená.

Aktuálním posledním krokem vedení města je přijetí usnesení rady města ze dne 15. 7. 2019, kterým rada schválila záměr zvýšit základní kapitál společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., vložením nemovitých věcí ve vlastnictví města Litoměřice. Nemovité věci by se tak staly majetkem nemocnice.

Ze zápisu usnesení není zřejmé, které nemovitosti mají být konkrétně vloženy, lze se ale domnívat, že se jedná o nemovité věci představující areál nemocnice. Tímto krokem vedení města dalo najevo, že záměr předání nemocnice do rukou třetímu subjektu neopustilo.

Jak se k celé kauze staví TI?

„Transparency v celém případu litoměřické nemocnice spatřuje několik problematických rovin. Předně jde o příslib vedení města litoměřickým občanům před volbami, že se prodej litoměřické nemocnice neuskuteční, a po volbách je vše jinak,“ vysvětluje právník TI Pavel Jiříček.

Kroky, které vedení města v čele se starostou a senátorem Ladislavem Chlupáčem a místostarostou a poslancem Karlem Krejzou (oba ODS) činí jen několik měsíců po komunálních volbách, jsou v příkrém rozporu s předvolební rétorikou.

Současně chybí to hlavní –  relevantní důvod pro převod nemocnice do soukromých rukou. Nemocnice je podle dostupných údajů v dobré ekonomické kondici, kterou by jí mohly závidět mnohé zdravotnické ústavy v České republice. Poskytovaná péče probíhá bez komplikací a její dostupnost je neocenitelným aspektem, který zásadně vnímá široké okolí města Litoměřic a jeho občané.

Nejasný je i argument vedení radnice ohledně obavy z budoucí personální krize. Nabízí se otázka, zda změna v osobě vlastníka přinese kýžené řešení – personální nouze v rámci nemocniční péče je celorepublikový fenomén, nikoli pouze lokální záležitostí Litoměřic nebo veřejných nemocnic.

Vedení města svůj záměr žádným relevantním důvodem dosud nepodložilo. Jisté je, že na něm trvá, a to i přes silný nesouhlas veřejnosti.

„Zajímavá je i otázka možného kupce. Podle veřejných informací by nemocnici totiž mohla odkoupit finanční skupina Penta. Její jméno se vyskytuje i v jiné ´nemocniční´ kauze, a to projektu nové zlínské nemocnice. I ta byla obestřena řadou pochyb a stejně jako tento případ postrádala hlubší argumentaci vysvětlující takový megalomanský projekt,“ objasňuje Milan Eibl, vedoucí analytik TI.

To vše jsou důvody, které vzbuzují otázky efektivity politicky prosazovaného řešení. Co nebo kdo stojí za záměrem politických představitelů města, kteří si i přes silný nesouhlas veřejnosti trvají na svém? TI bude vývoj kolem nemocnice v Litoměřicích pečlivě sledovat a analyzovat kroky zástupců města.

 

Touto kauzou se TI zabývá v rámci projektu City Capture 2.0, který sleduje privatizaci veřejného zájmu na úrovni regionů a municipalit, a dále také v rámci bezplatného právního poradenství podporovaného programem Prevence korupčního jednání Ministerstva vnitra.

 


Projekty a kauzy: City Capture 2.0

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.