Pavel Jiříček

vedoucí právní poradny

pavel.jiricek@transparency.cz

Vystudoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Po studiích pracoval dva roky v obecní samosprávě, kde měl na starosti především majetkoprávní agendu. Poté pracoval pět let v advokacii, kde se věnoval prakticky všem oblastem práva. Mluví anglicky.

V TI působil od listopadu 2018 do května 2022. Věnoval se mj. veřejným zakázkám a nástroji Pakty integrity, otázkám místního referenda, lobbingu, střetu zájmů, korupci ve sportu. Rovněž zabezpečoval právní agendu chodu TI a realizaci protikorupčních školení.

Autor těchto článků

Bojujte proti korupci s námi.