Komparativní studie ke střetu zájmů

Tato studie srovnává nástroje pro prevenci střetu zájmů u volených zástupců lidu na celostátní, regionální a místní úrovni, u členů vlády a vedoucích představitelů ústředních správních orgánů v České republice a devíti dalších státech (Francie, Chorvatsko, Itálie, Kanada, Německo, Norsko, Polsko, Rakousko a Španělsko).

Jednotlivé nástroje jsou porovnány z hlediska obsahu, komplexnosti a vymahatelnosti právní úpravy s důrazem na hledisko praktického fungování a identifikaci dobré praxe.

Srovnávána je úprava zákazu souběhu výkonu některých veřejných funkcí, neslučitelnost funkcí s hospodářskými aktivitami veřejných funkcionářů a přechodné období spočívající v zákazu výkonu určitých činností po skončení výkonu veřejné funkce. Dále se studie zabývá oznamovacími povinnostmi veřejných funkcionářů a míře transparentnosti ohledně jejich právních a majetkových poměrů.

Komparativní studie byla zpracována jako součást projektu Zintenzivnění boje proti korupci zvyšováním povědomí veřejného sektoru se zaměřením na soudce, orgány činné v trestním řízení a veřejnou správu financovaného z finančního mechanismu Fondů EHP 2014–2021 v rámci programu Řádná správa, jehož zpracovatelem je Ministerstvo spravedlnosti ČR.


Stáhnout publikaci

Publikace

Projekty

Bojujte proti korupci s námi.