Nepovedená investiční akce Prahy 6

Vyřešeno Vydáno 11. 07. 2014

V průběhu roku 2009 provedla městskou částí Praha 6 stoprocentně vlastněná akciová společnost Sneo, a.s., značně neobvyklou investiční akci. Na doporučení zastupitelstva městské části Praha 6, a za schválení valnou hromadou společnosti SNEO, a.s., která se skládala výhradně z radních této městské části, došlo k fúzi této městské akciové společnosti s anonymní akciovou společností FIMOS, a.s. Samotné fúzi předcházel odkup 100% akcií společnosti FIMOS, a.s., za který byla akcionářům této společnosti uhrazena částka 75 mil Kč.

TI podala podnět k zahájení trestního stíhání ve věci spáchání trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti podle ustanovení § 255a TrZ.

Na tuto nestandardní  transakci upozornila TI již 6. ledna v pořadu Reportéři ČT a v článku na serveru iHNed.cz.

Orgány činné v trestním řízení shledaly, že ke spáchání trestného činu nedošlo a věc odložily.

TI podrobně analyzovala obdržené dokumenty, vyžádala si některé další doplňující informace a sešla se se zástupci společnosti Sneo, a.s. “Z analýzy nájemních smluvních vztahů vyplývá, že část areálu již mohla být uvolněna v době plánování investičního záměru a nebylo tak třeba ji “vykupovat” z dlouhodobého nájemního vztahu do roku 2017,“ vysvětluje Jiří Fiala, analytik TI, jednu z indicií, které vedly k rozhodnutí podat trestní oznámení.

TI dale zjistila, že majoritním akcionářem FIMOS, a. s., byla tehdejší manželka poslance a vlivného politika (místopředsedy ODS) Petra Bendla, Tamara Kotvalová. Petr Bendl byl dlouhodobě  předsedou dozorčí rady  této společnosti.  Advokát Tomáš Jindra, jehož poradenských služeb využíval Petr Bendl v době svého působení na ministerstvu dopravy, pak plnil funkci  předsedy představenstva. Tomáš Jindra je zároveň považován za jednoho z blízkých spolupracovníků kontroverzního podnikatele Ivo Rittiga.

Na základě informací, které má TI k dispozici, lze konstatovat, že ani během pěti let po akvizici společnosti FIMOS, a.s., nebyl uskutečněn plánovaný investičního záměr, kterým byl odkup akcií FIMOS odůvodňován a nejen, že nedošlo k prodeji zhodnoceného areálu a použití získaných prostředků na plnění sociálních cílů, ale bytová výstavba ani nebyla dosud zahájena.

V okamžiku schvalování odkupu akcií společnosti FIMOS, a.s., a schválení záměru fúze nebyla ze strany odpovědných osob dostatečně zohledněna rizika a zvažovány případné ztráty. Jen díky akvizici společnosti FIMOS, a.s., a ztrátě smluvně zajištěných příjmů z pronájmu přišla městská společnost Sneo, a.s., dle hrubého odhadu TI, o cca 99 000 000 korun.

TI podala podnět k zahájení trestního stíhání ve věci spáchání trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti podle ustanovení § 255a TrZ.

2009

Neobvyklá investiční akce Prahy 6

01/14

TI podává podnět k zahájení trestního stíhání

Uváděným důvodem této investiční akce pak byla snaha o rychlé vyvázání se z dlouhodobého pronájmu areálu Na Dračkách v oblasti pražských Střešovic. V tomto areálu měla být provedena nová bytová výstavba a prostředky z prodeje pak použity na plnění sociálních cílů městské části Praha 6.

TI podrobně analyzovala obdržené dokumenty, vyžádala si některé další doplňující informace a sešla se se zástupci společnosti Sneo, a.s. “Z analýzy nájemních smluvních vztahů vyplývá, že část areálu již mohla být uvolněna v době plánování investičního záměru a nebylo tak třeba ji “vykupovat” z dlouhodobého nájemního vztahu do roku 2017,“ vysvětluje Jiří Fiala, analytik TI, jednu z indicií, které vedly k rozhodnutí podat trestní oznámení.

TI dale zjistila, že majoritním akcionářem FIMOS, a. s., byla tehdejší manželka poslance a vlivného politika (místopředsedy ODS) Petra Bendla, Tamara Kotvalová. Petr Bendl byl dlouhodobě  předsedou dozorčí rady  této společnosti.  Advokát Tomáš Jindra, jehož poradenských služeb využíval Petr Bendl v době svého působení na ministerstvu dopravy, pak plnil funkci  předsedy představenstva. Tomáš Jindra je zároveň považován za jednoho z blízkých spolupracovníků kontroverzního podnikatele Ivo Rittiga.

Na základě informací, které má TI k dispozici, lze konstatovat, že ani během pěti let po akvizici společnosti FIMOS, a.s., nebyl uskutečněn plánovaný investičního záměr, kterým byl odkup akcií FIMOS odůvodňován a nejen, že nedošlo k prodeji zhodnoceného areálu a použití získaných prostředků na plnění sociálních cílů, ale bytová výstavba ani nebyla dosud zahájena.

V okamžiku schvalování odkupu akcií společnosti FIMOS, a.s., a schválení záměru fúze nebyla ze strany odpovědných osob dostatečně zohledněna rizika a zvažovány případné ztráty. Jen díky akvizici společnosti FIMOS, a.s., a ztrátě smluvně zajištěných příjmů z pronájmu přišla městská společnost Sneo, a.s., dle hrubého odhadu TI, o cca 99 000 000 korun.

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Aktuální stav

01/14

TI podává podnět k zahájení trestního stíhání

2009

Neobvyklá investiční akce Prahy 6

Vývoj celé kauzy

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Související kauzy a projekty

Bojujte proti korupci s námi.