SSHR pochybila u výběru dodavatele respirátorů za desítky milionů korun. Zvítězila riziková společnost napojená na trestně stíhaného Horáčka

Vydáno 04. 03. 2021

V úterý 2. března 2021 přinesl Deník N informaci, že Správa státních hmotných rezerv (SSHR) uzavřela smlouvu s rizikovým uchazečem, společností Chironax-DIZ, s.r.o., na dodávku milionu respirátorů. Vzhledem k popsanému průběhu výběrového řízení máme za to, že SSHR nesplnila svou zákonnou povinnost a neprověřila jak majetkovou strukturu uchazeče, tak ani nezkontrolovala splnění základních zákonných povinností. Vzhledem k této situaci vydává Transparency International (TI) krátké stanovisko k možnosti vyloučit uchazeče v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Trestně stíhaný podnikatel Tomáš Horáček | zdroj: iDNES.cz

Fakt, že SSHR rezignovala na efektivní kontrolu uchazeče, a dále nijak nevyhodnotila rizikovost subjektu a ani si nevyžádala dokumenty, které by níže uvedené body jakkoliv vyvracely, zavdává dle TI pochybnosti o skutečné kontrole uchazeče ze strany SSHR. Je třeba také hodnotit jako nepravdivé i tvrzení jejího předsedy Pavla Švagra, že SSHR nemá možnost uchazeče vyloučit.

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) umožňuje zadavateli vyloučit účastníka ze zadávacího řízení, a to podle ustanovení § 48 odst. 5, který předkládá tři scénáře:

(5) Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost, pokud prokáže, že

d)          

se účastník zadávacího řízení dopustil v posledních 3 letech od zahájení zadávacího řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím,

e)           

se účastník zadávacího řízení pokusil neoprávněně ovlivnit rozhodnutí zadavatele v zadávacím řízení nebo se neoprávněně pokusil o získání neveřejných informací, které by mu mohly zajistit neoprávněné výhody v zadávacím řízení, nebo

f)           

se účastník zadávacího řízení dopustil v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení nebo po zahájení zadávacího řízení závažného profesního pochybení, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost, včetně pochybení, za která byl disciplinárně potrestán nebo mu bylo uloženo kárné opatření podle jiných právních předpisů.

Společnost Chironax – DIZ s.r.o. stále neplní svou zákonnou povinnost a nevložila do Sbírky listin účetní závěrky mezi roky 2000–2016. Ačkoliv existuje již od roku 1992, není možné nalézt žádné internetové stránky, které by alespoň poskytovaly reference.

Majetková struktura byla v minulosti upravena i formou tzv. kmenových listů, tedy obdobou anonymních akcií pro subjekt s ručením omezeným, která umožňuje efektivní zakrytí skutečného majitele. Zda je to tak až do současnosti, není možné z veřejných zdrojů ověřit.

Podle mediálních vyjádření navíc patří tato společnost do blízkého okolí trestně stíhaného podnikatele Tomáše Horáčka, na jehož praktiky už několikrát TI aktivně upozorňovala. Podle zjištění Hospodářských novin ještě měsíc nazpět patřila společnost advokátce, jejíž kancelář Horáčka zastupuje. Před společností, i dle prohlášení vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), varovala i Bezpečnostní informační služba (BIS).

„Vzhledem k množství rizikových faktorů u firmy Chironax by měl dle našeho názoru jakýkoliv zadavatel vyhodnotit, zda tyto pochybné okolnosti okolo dané firmy nenaplňují možnosti dané zákonem o zadávání veřejných zakázek pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení,“ vysvětluje Milan Eibl, vedoucí analytik TI.

V rámci rozhodovací praxe ÚOHS již existují argumenty, které umožňují brát opakované neuvedení účetní závěrky jako závažné profesní pochybení. Z těchto a výše uvedených důvodů neměla společnost Chironax zvítězit a z výběrového řízení měla být vyřazena.


Projekty a kauzy: Chobotnice podnikatele Tomáše Horáčka

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Aktuální stav

03/21

TI upozorňuje na další Horáčkův byznys – rizikový výběr dodavatele respirátorů pro Správu státních hmotných rezerv.

06/20

Skončilo výběrové řízení k ostraze a úklidu ÚOHS, ze kterého bylo Sky & Facility vyloučeno. Zakázku dostala firma Monit Plus.

07/19

Služby, které poskytovala První chráněná dílna antimonopolnímu úřadu měla nahradit jiná Horáčkova firma – Sky & Facility. ÚOHS ji vybral bez výběrového řízení.

06/19

Horáček vypověděl o spolupráci s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem

01/19

Tomáš Horáček byl propuštěn z vazby, usiluje o statut spolupracujícího obviněného.

Vývoj celé kauzy

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.